Werk samen met Best en ook Oirschot

Bron: Weekblad Forum

De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel wil dat de gemeenteraad kiest voor een zelfstandig Son en Breugel en daarbij tevens inzet op een nauwere samenwerking met Best en eventueel Oirschot. De fractie heeft geen vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Nuenen en al helemaal niet in een fusie tussen Nuenen en Son en Breugel.
Jan Burgers 10-10-2017, 13:02
Lees meer ›

Geplaatst in Algemene zaken, Raadscommissies

Ledenvergadering PvdA regio Eindhoven

Donderdag 28 september 2017

Algemene ledenvergadering voor alle PvdA Regio Eindhoven leden uit Best, Nuenen, Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Eindhoven.

Inloop vanaf 19.45 uur!
Aanvang 20 uur. Einde 22 uur. Daarna tijd voor gezamenlijk drankje.
Locatie: Honk (klik hier voor de routebeschrijving)

Klik hier voor meer informatie en voor de agenda

Geplaatst in Algemeen

Periode van reflectie voor MFA

In de raadsvergadering van 18 mei jl. is het voorlopig ontwerp voor de MFA vastgesteld en zijn er besluiten genomen over het parkeren en de stedenbouwkundige inpassing. De volgende stap in de besluitvorming is dat het college het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de MFA vrijgeeft voor terinzagelegging, zodat iedereen zienswijzen kan indienen.

Door middel van bijgevoegde brief hebben de gezamenlijke coalitiepartijen het college verzocht de terinzagelegging tijdelijk op te schorten. Gelet op de discussie over de maatvoering en de vormgeving van de beoogde MFA vinden de ondertekenaars van de brief het verstandig een periode van reflectie in te lassen, om zodoende een ontwerp ter inzage te leggen dat een zo groot mogelijk draagvlak heeft. Voor nadere details verwijs ik u kortheidshalve naar de inhoud van de brief.

Tevens hebben wij burgemeester Gaillard verzocht deze brief op de agenda van de komende raadsvergadering te plaatsen, zodat er in de gemeenteraad over kan worden gesproken.

Vriendelijke groet,
namens de fracties van Dorpsbelang, de VVD en PvdA/GroenLinks

Verzoek aan college MFA

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Oprichting PvdA Regio Eindhoven

Op vrijdag 16 juni is het zover: de dag van de fusie van de PvdA afdelingen: Eindhoven, Best, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Samen vormen zij de nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven. Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen

Grenzen aan groei Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kan niet blijven groeien zonder dat er serieuze maatregelen worden genomen om overlast en uitstoot te beperken. Dat is de boodschap van een motie die PvdA/GroenLinks donderdag in de gemeenteraad van Son en Breugel zal inbrengen.

Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken

Tom van den Nieuwenhuijzen één jaar wethouder

Exact een jaar geleden, op 12 mei 2016, werd Tom van den Nieuwenhuijzen namens PvdA-GroenLinks geïnstalleerd als wethouder in Son en Breugel. Het afgelopen jaar leerde het dorp Tom kennen als een ambitieuze, bevlogen, betrokken en bovenal duurzame wethouder! Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen

Spreek je uit!

#SpreekjeuitSenB

De komende maanden moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Aanleiding: de provincie wil dat Nuenen fuseert met Son en Breugel of opgaat in Eindhoven en daarom wil de provincie dat wij ons ook uitspreken over onze toekomst. Daarom wil de gemeenteraad graag horen hoe de inwoners hierover denken!

  • Willen we zelfstandig blijven, maar accepteren we daarmee ook het risico dat we op termijn misschien bij Eindhoven gevoegd worden als schaalvergroting afgedwongen wordt en er geen andere mogelijkheden meer zijn?
  • Gaan we fuseren met Nuenen, ondanks alle onzekerheden die dat met zich meebrengt, omdat het in Nuenen al jaren rommelt op bestuurlijk niveau?
  • Of kiezen we zelf om onderdeel te worden van de stad Eindhoven, met het risico dat de identiteit van en de voorzieningen in ons dorp langzaam maar zeker verdwijnen?

We willen graag met je in gesprek, online via #spreekjeuitSenB of offline op een moment dat het jou uitkomt!

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken

Eindhoven Airport

Gisterenavond was ik bij de informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Zoals vandaag ook in het ED te lezen valt, helaas nog weinig concrete plannen hoe overlast als gevolg van groei van Eindhoven Airport voorkomen of op zijn minst beperkt gaat worden. Maatregelen om bijvoorbeeld alleen stillere vliegtuigen toe te laten kwamen niet aan de orde.

Een fonds om bewoners in de regio tegemoet te komen bij het treffen van maatregelen wordt initieel gevuld met nog geen negen ton. Als je nagaat dat tienduizenden huishoudens overlast ervaren van Eindhoven Airport, komt dat neer op enkele tientjes per huishouden. Daar kun je oordoppen van kopen, maar geen serieuze maatregelen van treffen.

Kortom, ik ben er totaal niet gerust op dat de zorgen van de bewoners in de aanvliegroutes van Eindhoven Airport weggenomen kunnen worden. In tegendeel. Zonder concrete maatregelen weet je zeker dat je als omwonende de komende jaren méér overlast gaat krijgen als gevolg van toenemend vliegverkeer… wordt vervolgd!

Geplaatst in Algemeen, Raadscommissies

Ons dorpshuis

Inbreng Joris van Dam tijdens GEMEENTERAAD 9 februari 2017

Voorzitter,

De afgelopen weken, maanden en jaren is er veel gesproken over de MFA of het combi-gebouw zoals dit eerder genoemd werd. En overigens wordt het misschien wel tijd dat we het gewoon ons dorpshuis gaan noemen.
In de afgelopen weken heb ik me weleens afgevraagd of de nieuwe MFA niet reeds verrezen was aan het Raadhuisplein. De theaterzaal was weliswaar iets kleiner geworden dan oorspronkelijk gepland, maar de voorstellingen trokken wel steeds volle zalen.

Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

MFA: Dorpshuis Son en Breugel

De nieuwbouw plannen voor de zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Son en Breugel zijn vergevorderd. Er is door de toekomstige gebruikers samen met de architect en het projectteam hard gewerkt aan een programma van eisen op basis waarvan we een steeds duidelijker beeld krijgen hoe ons dorpshuis er straks uit moet gaan zien. In de MFA worden straks ondermeer Vestzak theater, harmonie, bibliotheek, Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en Zuidzorg gevestigd. Ook worden gesprekken gevoerd met andere verenigingen en (culturele) instellingen die mogelijk interesse hebben om gebruik te gaan maken van de MFA.  Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies