Dubbel diamanten jubileum!

Zestig jaar geleden, in 1958, werden Hille Michelson en Truus Michelson-Goudriaan allebei lid van de Partij van de Arbeid. Na al die jaren zijn Truus (78) en Hille (82) nog altijd trouwe en geliefde leden van PvdA/GroenLinks. Hille was afgelopen maanden bovendien voor de vijfde keer op rij voorzitter van de kandidatencommissie in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Zelf was hij in de periode 1994 tot 2002 lid van de gemeenteraad van Son en Breugel en fractievoorzitter van de PvdA. Vandaag de dag is hij naast zijn werkzaamheden voor PvdA/GroenLinks ook actief in het bestuur van de Boerderij en als ombudsman in Son en Breugel.

Om dit dubbele diamanten jubileum te vieren hebben Hans Overbeek, Rob Wilcke en Joris van Dam hen vandaag met een verrassingsbezoek in het zonnetje gezet met – hoe kan het ook anders – een mooie bos rode rozen.

Joris van Dam, Hille Michelson en Truus Michelson-Goudriaan (foto: Rob Wilcke)

Geplaatst in Algemeen

Gelukkig nieuwjaar!

Geplaatst in Algemeen, Raadscommissies

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsborrel voor PvdA regio Eindhoven!

Noteer in je agenda:

Zondag 7 januari 2017
Van 14:00 tot 17:00

Locatie:
Radio Royaal
Ketelhuisplein 10
5617 ae eindhoven
Radio Royaal vind je in de machinekamer op Strijp-s, naast het Klokgebouw en tegenover Station Strijp-s.

En neem gerust je familie of buren mee. Ook niet-leden zijn welkom om kennis te maken met de mensen van de PvdA Regio Eindhoven.

Geplaatst in Algemeen

Breugel Bruist!

“Wens komt uit dankzij raadsbesluit”

Op 21 december is in de gemeenteraad het ‘vlekkenplan’ voor Breugel Bruist goedgekeurd. In de plannen die twee weken eerder door het college werden gepresenteerd, was het uitgangspunt nog dat basisschool de Krommen Hoek zou verhuizen naar het centrum van Breugel. Ze zouden samen met de Regenboog op één locatie komen te zitten.

Lees meer ›

Geplaatst in Raadscommissies

Sint Petrus’ Banden kerk wordt gesloopt

De lokale media staan er vol van; de ontwikkelingen rondom de Sint Petrus’ Banden kerk in Son en Breugel. Maar hoe zit het nu precies? Waarom wordt de kerk gesloopt? Wat is de relatie met de MFA? En wat vindt PvdA-GroenLinks daarvan?

Lees meer ›

Geplaatst in Raadscommissies

Werk samen met Best en ook Oirschot

Bron: Weekblad Forum

De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel wil dat de gemeenteraad kiest voor een zelfstandig Son en Breugel en daarbij tevens inzet op een nauwere samenwerking met Best en eventueel Oirschot. De fractie heeft geen vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Nuenen en al helemaal niet in een fusie tussen Nuenen en Son en Breugel.
Jan Burgers 10-10-2017, 13:02
Lees meer ›

Geplaatst in Algemene zaken, Raadscommissies

Ledenvergadering PvdA regio Eindhoven

Donderdag 28 september 2017

Algemene ledenvergadering voor alle PvdA Regio Eindhoven leden uit Best, Nuenen, Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Eindhoven.

Inloop vanaf 19.45 uur!
Aanvang 20 uur. Einde 22 uur. Daarna tijd voor gezamenlijk drankje.
Locatie: Honk (klik hier voor de routebeschrijving)

Klik hier voor meer informatie en voor de agenda

Geplaatst in Algemeen

Periode van reflectie voor MFA

In de raadsvergadering van 18 mei jl. is het voorlopig ontwerp voor de MFA vastgesteld en zijn er besluiten genomen over het parkeren en de stedenbouwkundige inpassing. De volgende stap in de besluitvorming is dat het college het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de MFA vrijgeeft voor terinzagelegging, zodat iedereen zienswijzen kan indienen.

Door middel van bijgevoegde brief hebben de gezamenlijke coalitiepartijen het college verzocht de terinzagelegging tijdelijk op te schorten. Gelet op de discussie over de maatvoering en de vormgeving van de beoogde MFA vinden de ondertekenaars van de brief het verstandig een periode van reflectie in te lassen, om zodoende een ontwerp ter inzage te leggen dat een zo groot mogelijk draagvlak heeft. Voor nadere details verwijs ik u kortheidshalve naar de inhoud van de brief.

Tevens hebben wij burgemeester Gaillard verzocht deze brief op de agenda van de komende raadsvergadering te plaatsen, zodat er in de gemeenteraad over kan worden gesproken.

Vriendelijke groet,
namens de fracties van Dorpsbelang, de VVD en PvdA/GroenLinks

Verzoek aan college MFA

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Oprichting PvdA Regio Eindhoven

Op vrijdag 16 juni is het zover: de dag van de fusie van de PvdA afdelingen: Eindhoven, Best, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Samen vormen zij de nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven. Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen

Grenzen aan groei Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kan niet blijven groeien zonder dat er serieuze maatregelen worden genomen om overlast en uitstoot te beperken. Dat is de boodschap van een motie die PvdA/GroenLinks donderdag in de gemeenteraad van Son en Breugel zal inbrengen.

Lees meer ›

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken