Categorie: Algemene zaken

Werk samen met Best en ook Oirschot

Bron: Weekblad Forum De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel wil dat de gemeenteraad kiest voor een zelfstandig Son en Breugel en daarbij tevens inzet op een nauwere samenwerking met Best en eventueel Oirschot. De fractie heeft

Geplaatst in Algemene zaken, Raadscommissies

Spreek je uit!

#SpreekjeuitSenB De komende maanden moet de gemeenteraad een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Aanleiding: de provincie wil dat Nuenen fuseert met Son en Breugel of opgaat in Eindhoven en daarom wil de provincie dat wij

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken

Bestuurlijke toekomst Son en Breugel

Op 20 december stuurde Gedeputeerde Staten van Noord Brabant ons bijgevoegde brief over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Inhoudelijk is de brief van Gedeputeerde Staten weinig verrassend. Het standpunt van Gedeputeerde Staten is immers al sinds 8 september 2016

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken

Algemene beschouwingen

Hieronder leest u integraal onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen over de eerste kadernota van het nieuwe college.

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Opvang vluchtelingen

Verschillende inwoners van Son en Breugel hebben aangegeven iets te willen doen om vluchtelingen te helpen. We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college rondom de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen.

Geplaatst in Algemene zaken, Burgerzaken

Woonwagenbeleid Son en Breugel discriminerend

Naar aanleiding van een recente uitzending van KRO Brandpunt en een uitspraak van het college voor de Rechten van de Mens, beide in december 2014, zijn er bij de gemeenteraadsfractie van PvdA-GroenLinks Son en Breugel twijfels ontstaan over de legitimiteit

Geplaatst in Algemene zaken Getagd met ,

Inbreng woonwagenbeleid

Op 19 december is in de gemeenteraad het woonwagenbeleid besproken. De volledige inbreng van ons raadslid Johan Bijlsma is te vinden in de bijlage: Woonwagenbeleid GR 191213

Geplaatst in Algemene zaken

Kadernota 2013-2017

Op 20 juni heeft onze fractievoorzitter Johan Bijlsma in de gemeenteraad onze reactie verwoord op de kadernota 2013-2017 van Son en Breugel. Kort samengevat zien wij een college dat zichzelf vooral op de borst slaat vanwege de solide gemeentelijke financiën.

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Algemene zaken

Onder de categorie ‘Algemene zaken‘ vind je straks alle actuele berichten over onderwerpen die spelen in de raadscommissie Algemene zaken.

Geplaatst in Algemene zaken