Categorie: Burgerzaken

Eerlijk, duurzaam en gezond!

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018-2022 Joris van Dam – 8 november 2018 Het zijn vandaag bijzondere algemene beschouwingen, zowel voor ons als raad als voor mij persoonlijk. Na de verkiezingen begin dit jaar is er in de lente een nieuwe coalitie gevormd.

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Periode van reflectie voor MFA

In de raadsvergadering van 18 mei jl. is het voorlopig ontwerp voor de MFA vastgesteld en zijn er besluiten genomen over het parkeren en de stedenbouwkundige inpassing. De volgende stap in de besluitvorming is dat het college het ontwerpbestemmingsplan en

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

MFA: Dorpshuis Son en Breugel

De nieuwbouw plannen voor de zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Son en Breugel zijn vergevorderd. Er is door de toekomstige gebruikers samen met de architect en het projectteam hard gewerkt aan een programma van eisen op basis

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Algemene beschouwingen

Hieronder leest u integraal onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen over de eerste kadernota van het nieuwe college.

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Rechten van personen met een handicap

Vandaag hebben wij in de gemeenteraad een motie ingediend ten aanzien van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierin roepen we het college op plannen uit te werken hoe we mensen met een handicap in Son

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken

Opvang vluchtelingen

Verschillende inwoners van Son en Breugel hebben aangegeven iets te willen doen om vluchtelingen te helpen. We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college rondom de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen.

Geplaatst in Algemene zaken, Burgerzaken

Vragen over betaling PGB-gelden

Geacht college, Uit de kranten valt te vernemen dat er veel probleem zijn ontstaan bij de uitbetaling van de PGB-gelden door de SVB. Hierdoor kan de hulpverlening aan die mensen die dit nodig hebben en die in een afhankelijke positie

Geplaatst in Burgerzaken

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Janneke Busko

Niets vermoedend wordt Janneke Busko tijdens de vrijwilligersmiddag door burgemeester Hans Gaillard naar voren geroepen om de vrijwilligerspenning in ontvangst te nemen. Aan het applaus te horen was het publiek het helemaal eens met deze uitverkorene voor de vrijwilligerspenning. Janneke

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken

Politiek café PvdA Veldhoven – 19 november

Veldhoven, 3 november 2014 – Met stevige veranderingen in de aanpak van de zorg (AWBZ/Wmo), jeugdzorg, werk (Participatiewet) en onderwijs (passend onderwijs) wordt 2015 een spannend jaar. Dit geldt vooral voor degenen die in de praktijk hiermee te maken krijgen.

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken

PvdA wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

De PvdA wil dat ook bij de gemeente meer arbeidsgehandicapten een baan tussen collega’s krijgen. De partij wil ervoor zorgen dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken bij gemeentes wordt ingenomen door iemand met een beperking. Ook wil de

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken