Categorie: Grondgebiedzaken

Periode van reflectie voor MFA

In de raadsvergadering van 18 mei jl. is het voorlopig ontwerp voor de MFA vastgesteld en zijn er besluiten genomen over het parkeren en de stedenbouwkundige inpassing. De volgende stap in de besluitvorming is dat het college het ontwerpbestemmingsplan en

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Grenzen aan groei Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kan niet blijven groeien zonder dat er serieuze maatregelen worden genomen om overlast en uitstoot te beperken. Dat is de boodschap van een motie die PvdA/GroenLinks donderdag in de gemeenteraad van Son en Breugel zal inbrengen.

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken

Ons dorpshuis

Inbreng Joris van Dam tijdens GEMEENTERAAD 9 februari 2017 Voorzitter, De afgelopen weken, maanden en jaren is er veel gesproken over de MFA of het combi-gebouw zoals dit eerder genoemd werd. En overigens wordt het misschien wel tijd dat we

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

MFA: Dorpshuis Son en Breugel

De nieuwbouw plannen voor de zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Son en Breugel zijn vergevorderd. Er is door de toekomstige gebruikers samen met de architect en het projectteam hard gewerkt aan een programma van eisen op basis

Geplaatst in Algemeen, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Algemene beschouwingen

Hieronder leest u integraal onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen over de eerste kadernota van het nieuwe college.

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken

Uitnodiging: Hoe blijft de slimste regio slim bereikbaar?

Graag nodigen wij u uit voor een discussiemiddag met het onderwerp: ‘Wat is het alternatief voor de Ruit om Zuidoost -Brabant bereikbaar te houden?” Wanneer: Maandagmiddag 2 maart Tijd: Vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur (inloop vanaf 17.00, start discussie:

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken

Vraagtekens bij opslag TAG

PvdA-GroenLinks maakt zich grote zorgen over de nog steeds toenemende berg Teerhoudend Asfalt Granulaat TAG, zonder dat daar van enige verwerking sprake kan zijn op korte termijn vanwege een nog steeds niet in procedure gebrachte omgevingsvergunning voor deze verwerking. Overigens

Geplaatst in Grondgebiedzaken

Raadsdebat over de Ruit

Alles van waarde is weerloos! Enkele dagen na het Raadsdebat op maandagavond 27 oktober over de Ruit zitten wij nog bij te komen. Op het CDA na waren alle partijen tot vorige week zeer kritisch over nut en noodzaak en

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken

Hiva 2e planfase later en duurder

“Met prijzen vanaf twee ton kun je niet meer spreken van starterswoningen” aldus Johan Bijlsma namens PvdA-GroenLinks. Daarnaast heeft Johan in de commissie Grondgebiedzaken nogmaals aandacht gevraagd voor levensloopbestendig en duurzaam bouwen. Volgens de wethouder zou dit project volledig voldoen

Geplaatst in Grondgebiedzaken

Slappe hap

De Dorpse partijen maakten er een slappe hap van tijdens de behandeling van de structuurvisie op 6 februari (de structuurvisie is een vooruitzicht over Son en Breugel tot 2030 van Burgermeester en Wethouders waarin de Noordoost Corridor een belangrijk onderdeel

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken