Joris van Dam

Joris is geboren in 1980 in het Gelderse Huissen en woonde tijdens zijn tienerjaren in Son en Breugel. Na een aantal jaar in Tilburg en Eindhoven gewoond te hebben, is Joris in 2008 teruggekomen naar Son en Breugel. Daar woont hij samen met Monique en dochters Sacha (2008) en Evie (2010) in de Gentiaan. Vanuit het bestuur van de PvdA is hij ondermeer verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de website en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Joris is sinds 1998 lid van de PvdA en is in het dagelijks leven manager van de afdeling Controlling bij energiebedrijf Essent.

“In de komende raadsperiode wil ik graag aan de slag om Son en Breugel sterker en socialer te maken. Dat doen we door samen met de inwoners (waaronder vele vrijwilligers!), werknemers en ondernemers te investeren in een mooi, veilig en duurzaam dorp. Een dorp waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Aandacht voor mensen met goede ideeën waarmee ze hun leefomgeving willen verbeteren. Aandacht voor mensen die problemen hebben die ze zonder hulp niet opgelost krijgen, bijvoorbeeld doordat ze in de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt, of omdat ze als gevolg van een handicap aangewezen zijn op speciale voorzieningen. En ook aandacht voor de natuur en het welzijn in Son en Breugel. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door lokaal, provinciaal als ook landelijk onze invloed aan te wenden om te voorkomen dat er een nieuwe (snel)weg door het Dommeldal kwam te liggen. Dit doen we ook door in onze afwegingen steeds de impact op de natuur en de biodiversiteit een hoge prioriteit te geven.”

Joris is in december 2016 beëdigd als raadslid na het plotselinge overlijden van Frans Zaal en is sindsdien lid van de raadscommissie grondgebiedzaken. In de periode 2014-2016 was hij al plaatsvervangend lid van de commissie grondgebiedzaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*