Meteen naar de inhoud

Indienen zienswijze tegen de Ruit

Het is voor iedereen mogelijk om een zienswijze tegen de NoordOost Corridor in te dienen. U bent daarvoor door de provincie allemaal uitgenodigd via advertenties in de kranten. Op de site van de provincie wordt hiervoor de mogelijkheid geboden. Het is een standaard proces, een noodzakelijk onderdeel in ons democratisch bestel. U vervult er dus uw burgerlijke plicht mee om de provincie te helpen het juiste besluit te nemen.

Wij hebben de sterke overtuiging dat het juiste besluit zou zijn om de Oost-West verbinding niet aan te leggen maar om zich te concentreren op die knelpunten die er nu al zijn omdat groei na 2020 door niemand, behalve de heer Van Heugten wordt verwacht.

Alle zienswijzen worden beoordeeld en afhankelijk van het aantal en de inhoud daarvan is het nog maar de vraag of het proces doorgang zal vinden. Ook in politiek Den Haag begint steeds luider te klinken dat het afmaken van de Ruit om Eindhoven in deze tijd geen goed idee is. Ook komt met het indienen van zienswijzen de weg vrij voor een eventuele procedure bij de Raad van State.

Tot 16 december kunnen de zienswijzen worden ingediend. Er is geen reden voor een afwachtend “Wij kunnen er toch niets aan doen” Het is duidelijk dat u er wel wat aan kan doen. U hoeft er niet voor op de barricaden maar gewoon uw recht op inspraak uitoefenen en u hoeft er zelfs de deur niet voor uit!

In de bijlage vindt u een uitgebreide uitleg en een voorbeeld zienswijze.

Zienswijze Dommeldal-Lieshout (pdf)

Zienswijze Dommeldal-Lieshout (Word)