Ga naar de inhoud

Politiek café over Mobiliteit in en rondom Son en Breugel (28 januari)

Mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, op het werk, bij vrienden of familie, en om ons te ontspannen. Het is ook de drager van onze handelsnatie: we vervoeren grondstoffen en halffabrikaten naar producenten en eindproducten naar consumenten.

Mobiliteit is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor economie, mens en milieu. Denk aan de dagelijkse files, het toenemend energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijnstof, aan problemen met verkeersveiligheid en geluidsoverlast, verlies van natuur etc.

De fractie van de PvdA-GroenLinks wil daarom dat het verkeer in en rondom Son en Breugel voor haar inwoners betrouwbaarder, veiliger, schoner en stiller wordt. Wij willen in debat met de inwoners van Son en Breugel over de wijze waarop we dit het beste kunnen doen. Wat moet er veranderd en/of verbeterd worden?

Het Politiek Café zal worden gehouden op dinsdag 28 januari 2014 van 20.00 uur tot 22.00 uur in Café Restaurant de Zwaan aan de Markt 8 te SonIedere geïnteresseerde is welkom.

Stijn Smeulders (PvdA) en Theo Bouwman (GroenLinks), lid van de Provinciale Staten, zullen over het thema Mobiliteit in en rondom Son en Breugel een inleiding verzorgen.

Voorts zal er een debat gevoerd worden o.a. aan de hand van een aantal stellingen. Deze luiden als volgt:

  • De Ruit is geldverspilling en brengt onacceptabele schade toe aan de natuur in het stroomgebied van Dommel en Aa;
  • Ook de aanleg van een tunnelvariant brengt milieuschade met zich mee;
  • Er zijn alternatieven te benoemen waarbij het stroomgebied van Dommel en Aa wordt ontzien;
  • Fijnstof overlast in Son is vanwege de A50 veel groter dan tot nu toe is aangenomen;
  • Het openbaar vervoer kan/moet verbeterd worden;
  • De ongebreidelde groei van Eindhoven Airport moet een halt worden toegeroepen;
  • Met de herinrichting Nieuwstraat is het centrum er niet veiliger op geworden;
  • Er moeten maatregelen genomen worden om de drukte en het lawaai op de toegangswegen naar het centrum verder tegen te gaan, zoals het afsluiten van de Dommelstraat;
  • Omwonenden van drukke wegen moeten serieus genomen worden;
  • Ons dorp moeten we zo inrichten dat niet de auto maar de fiets het meest logische vervoersmiddel wordt, bijvoorbeeld door de aanleg van rode fietspaden waar de fiets altijd voorrang heeft op de auto.

Met vriendelijke groeten,
Johan Bijlsma, fractievoorzitter