Meteen naar de inhoud

Burgerzaken 18 februari 2014

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn;

  • Kanteling WMO
  • Vestzak theater
  • Rondvraag; Geluidoverlast en gehoorbeschadiging
  • Concept beleidsvisie Anders bewegen dan sport alleen.

 

Kanteling WMO

Dit betrof een voortgangsrapportage over de voorbereidingen van de overdracht van de AWBZ naar de gemeenten. Belangrijke dingen hierbij zijn de Hulp bij Huishouding, ondersteunende maatregelen bij hulpvragen van o.a. gehandicapten en Persoonsgebonden Budget. Binnenkort zal de jeugdzorg volgen. Dit was ook een punt van vergadering deze avond, waarvoor eigenlijk dezelfde problematiek geldt en waar ook wij dus zorgen over hebben.

De kanteling betreft de overgang van het vraaggestuurde (claimgericht) systeem wat in de afgelopen tijd de werkwijze was naar een systeem waarbij eerst wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de hulpvrager en zijn omgeving (familie, buren, werk, etc.) zelf heeft om zijn probleem op te lossen. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput kan de gemeente kijken of zij moeten bijspringen, eventueel ondersteund door professionele krachten.

Het lijkt erop dat de voorbereidingen goed verlopen, er wordt door onze ambtenaren hard getrokken  om een zo verantwoord mogelijk systeem op te zetten. Uiteindelijk krijgen wij dat ook maar als extra opdracht vanuit Den Haag. “The proof of the pudding is the eating” Je weet het pas echt hoe het is  als je er mee bezig gaat. Maar er wordt hard gewerkt en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname CMD gaat 7 maart officieel open maar draait eigenlijk nu al. Het CMD wordt de instantie waarbij iedereen met een hulpvfraag terecht kan. Uit de rapportage bleek overigens dat het claimgericht denken bij onze bevolking nogal meevalt. Dat was precies ons punt in de afgelopen jaren. Men gaat er wel van uit dat veel burgers nodeloos gebruik maken van veel dingen, zoals scootmobiel, trapliften, hulp in huishouding,  maar de praktijk is dat de meeste mensen die zelfredzaam zijn dat zelf ook doen, met hulp van familie, vrienden, buren etc. Juist die mensen die geen mogelijkheden hebben zullen de dupe worden als wij niet uitkijken. De bezuinigingen die behaald kunnen worden zullen dan ook beperkt zijn. Juist diegenen, die geen sociaal netwerk hebben,  daar zal PvdA-GroenLinks ook aandacht voor blijven vragen. Niemand kiest voor armoede, hulpbehoevendheid, (chronische) ziekten of sociaal isolement. De mensen die dat overkomen moeten daarom geholpen worden en dat gaat niet vanzelf door een systeem van zelfredzaamheid of eigen verantwoordelijk in te voeren. Op zich is dat goed om mensen 2 keer te laten nadenken en problemen die ze zelf kunnen oplossen dat ook zelf laten oplossen. Daar is iedereen, uiteindelijk ook de hulpvragen mee gebaat. Maar het blijft echter essentieel om ook de zwakkeren te blijven ondersteunen.

Vestzak theater

Inmiddels is de lucht wat geklaard. Het Vestzak blijkt na een duur onderzoek de boel niet te belazeren en krijgt ondersteuning in de kosten van het energiegebruik, waarover Sonenergie zeer waardevolle adviezen over heeft gegeven welke al hebben geleid tot een flinke besparing. Belangrijk wordt hoe het nu verder gaat met de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Over de MFA is al veel discussie geweest en dat zal nog wel even duren. Dit is ook uitgebreid aan de orde geweest bij commissie grondgebiedszaken.  Voor PvdA-GroenLinks is het duidelijk dat een culturele basis moet blijven bestaan in ons dorp. Natuurlijk is het goed dat de programmering af en toe eens kritisch gekeken wordt naar de programmering, maar dat gebeurde reeds en in deze tijden is het extra moeilijk om mensen naar dergelijke activiteiten te trekken. Culturele instellingen, net als sportaccomodaties,  zijn van groot belang voor iedereen en het is ook van groot belang dat die niet alleen vanaf de televisie tot ons komt. Wij mogen hier best als dorp iets extra’s voor  over hebben.

Rondvraag; Geluidoverlast en gehoorbeschadiging

Wij hebben aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast binnen de cafe’s en andere horeca gelegenheden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat eigenlijk niemand blij is met het gesuis, getoeter en de schorre stem na een avondje stappen, waarbij de kans op gehoorbeschadiging groot is. Ook de landelijke politiek maakt zich hier zorgen over. Op onze vraag werd wat schamper gedaan door dit college. Wij hebben alleen zeggenschap over de geluidsoverlast buiten de horecagelegenheden zei men na aandringen. Het wordt dan tijd dat men eens gaat nadenken over andere acties, als voorlichting ook naar de bareigenaren zelf. Minder volume helpt aan 2 kanten zowel binnen als buiten de tent, het kost niets en levert heel veel op.

Concept beleidsvisie Anders bewegen dan sport alleen.

Goede nota, er staan veel goede dingen in. Onder andere ook dat het belangrijk is om niet alleen binnen de 4 muren van de sporthal te bewegen maar ook daarbuiten. Dat het daarbij niet gaat om bewegen in de auto maar lopend, op de fiets of met de trap zal bijna iedereen wel duidelijk zijn. Toch is dat een punt waar wij steeds om hebben gevraagd in de afgelopen jaren. Inmiddels is het overgewicht en het autoverkeer en daarmee de overlast alleen maar toegenomen. Wij zullen er met het hele dorp aan moeten werken dat wij beter en meer gaan bewegen. Dit is van groot belang voor onze gezondheid. Bewegen? doe het zelf!

 

Tot zover, mocht u vragen hebben of opmerkingen, suggesties of wat dan ook over deze onderwerpen of andere zaken die de gemeentelijke politiek betreffen neemt u dan gerust contact met ons op, via de mail, via deze site of direct per telefoon. De adressen staan op deze site.