Ga naar de inhoud

Raadsdebat over de Ruit

Alles van waarde is weerloos!
Enkele dagen na het Raadsdebat op maandagavond 27 oktober over de Ruit zitten wij nog bij te komen.
Op het CDA na waren alle partijen tot vorige week zeer kritisch over nut en noodzaak en niemand wilde die weg. Wat is er toch gebeurd op die avond? Het begon met een onbegrijpelijk voorstel van het college. In niets bleek daaruit de discussie en onbegrip over nut en noodzaak van de weg, terwijl die de gemoederen in Son en Breugel toch al ruim 2 jaar in hoge mate bezighoudt. Wethouder Visser weet dat als geen ander, want hij heeft eerder terug moeten komen op zijn positieve standpunt ten aanzien van de Ruit onder druk van de Raad. Een gewijzigd standpunt waarvoor ik hem, voorbarig blijkt achteraf, heb gecomplimenteerd.

De Maatschappelijk KostenBatenAnalyse is een standaard vergelijkingsmodel als hulpmiddel in de besluitvorming. Deze is slechts positief vanwege een rekenwijze die stelt dat ieder uur in de auto bijna 10 euro waard is en dat 5 minuten tijdwinst dus 0,80 euro opbrengt. De waarde van stilte, natuur, recreatie en van al die mensen die niet in de auto zitten kon echter niet berekend worden dus dat telt voor de berekening dan ook maar nauwelijks mee. Voor het gemak tel je aan de kostenkant alleen de meest sobere variant (die niemand wil maar vooruit) je communiceert alleen over de sterkste en meest onwaarschijnlijke bevolkingsgroei, je vermenigvuldigt dat met 100 jaar en kei positief is je plaatje. Waarom 100 jaar? Dat staat nu eenmaal in de MKBA. 100 jaar geleden waren er toch nog geen auto’s en over 100 jaar ziet de wereld er weer heel anders uit, niet mooier vrees ik gezien de huidige prioriteiten. Voorwaar een opmerkelijke rekentruc. Het is echter aan de politiek om een juiste integrale afweging te maken die is gebaseerd op mensen, dieren, planten, op de waarde van leven in een prettige leefomgeving of op minuten tijdwinst of op rekentrucjes.

Bij de politieke behandeling maandag toverde de provincie ineens een mogelijke extra aansluiting bij Breugel uit de hoge hoed. Nog los van het feit dat je die niet zou moeten willen vanwege extra (geluids/emissie) overlast van remmend en optrekkend verkeer, aanzuigende werking van alle kanten (wat ook door Breugel heen moet) gaat die er waarschijnlijk helemaal niet komen omdat er alleen een inspanningsverplichting is. Uit een nader onderzoekje zal blijken dat het toch te duur wordt. Of Son en Breugel moet dan maar even bijpassen, net als bij de tunnel, niet dus.

Voor de verkiezingen waren, op het CDA na, eigenlijk alle partijen tegen de Ruit. Sommige partijen hadden zeer strikte voorwaarden, zoals volledige geboorde ondertunneling, ontzien van Bokt en Stad van Gerwen. Nu het om de definitieve standpuntbepaling ging bleven echter alleen Dorpsbelang en PvdA/Groenlinks standvastig in hun standpunt dat nut en noodzaak allerminst helder zijn. Daarbij gesteund door de gemeenten in de regio waaronder, niet de eerste de beste, Eindhoven. Helmond is er nog niet helemaal uit. De motie die Dorpsbelang en PvdA/Groenlinks in samenwerking met de 5 gemeenteraden hadden opgesteld werd door de wethouder ontraden en Dorpsvisie en VVD toonden zich ineens content met de boterzachte toezeggingen van de provincie als het ontzien van Bokt en Stad van Gerwen (hoezo ontzien?), aansluiting Ekkersrijt Oost en mogelijk extra aansluiting Breugel. Wat moet de bevolking hier nu van denken? Een Pyrrusoverwinning. Door dit standpunt verlaat je de nut en noodzaak discussie en accepteer je dat die weg er gewoon komt. Geld voor extra wensen is er niet, dus die weg komt er met alle ellende, schade, overlast van dien.

Volgens wethouder Visser zouden wij geen invloed meer hebben als wij tegen zouden zijn. Alsof wij die invloed nu wel hebben. Geen eensluidende coalitie met 5 gemeenten meer, waardoor er zeker op geen enkel vlak meer enige invloed uitgeoefend kan worden. Verdeel en heers moet Van Heugten gierend van de lach gedacht hebben. Los van het grootste deel van de bevolking wordt er nu voor deze weg gekozen. Hoezo participatie? Wij zullen hier nog 100 jaar met schaamte en spijt aan terugdenken. Alles van waarde is weerloos!

Lees hieronder de bijdrage van Frans Zaal tijdens de raadsvergadering van 27 oktober:
Bijdrage raadsvergadering