Meteen naar de inhoud

Opvang vluchtelingen

Verschillende inwoners van Son en Breugel hebben aangegeven iets te willen doen om vluchtelingen te helpen. We hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college rondom de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen.

In Nederland is veel behoefte aan opvang van vluchtelingen. De staatssecretaris heeft hiervoor reeds verschillende oproepen aan gemeenten gedaan. Deze opvang kan bestaan uit noodopvang, gedurende een beperkt aantal dagen, voor middellange termijn in afwachting van een wonng of voor langere termijn. Vluchtelingen zullen in verschillende omstandigheden verkeren, varierend van zwaar getraumatiseerd tot niet getraumatiseerd.
Er zullen in deze gemeente waarschijnlijk een flink aantal mensen zijn die zowel adequate ruimte als de juiste eigenschappen bezitten om voor een substantieel aantal vluchtelingen een nood- of korte termijn opvang te kunnen bieden.

De vraag is nu of er in Son en Breugel een aanspreekpunt bestaat waar mensen die ruimte beschikbaar willen stellen terecht kunnen en waar de praktische mogelijkheden geinventariseerd kunnen worden. Ook zou hiervanuit een screening moeten worden verzorgd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de juridische implicaties te onderzoeken. Indien dit niet het geval is verzoeken wij het college de instelling hiervan te overwegen, wellicht in samenwerking met terzake kundige organisaties, zoals Vluchtelingenwerk. Ook zou er aansluiting kunnen worden gezocht in de regio.
Wij hebben begrepen dat de Lev-groep zich met deze problematiek bezig zou kunnen houden maar dat er hiervoor op dit moment geen capaciteit kan worden ingezet. Wellicht zou ook het CMD, wellicht ondersteund, een rol kunnen spelen.

De instelling van genoemd aanspreekpunt zou dan vergezeld moeten gaan van publicitaire uitingen in de plaatseljke bladen.

In afwachting van uw reactie,
Fractie PvdA-GroenLinks
Frans Zaal