Meteen naar de inhoud

Grenzen aan groei Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kan niet blijven groeien zonder dat er serieuze maatregelen worden genomen om overlast en uitstoot te beperken. Dat is de boodschap van een motie die PvdA/GroenLinks donderdag in de gemeenteraad van Son en Breugel zal inbrengen.

Op 5 april 2017 werd namens onze regio in Den Haag de Nationale Actieagenda Brainport aangeboden aan vertegenwoordigers van Tweede Kamer fracties. In deze actieagenda stond de volgende passage opgenomen:

“Daarnaast moeten de geluidsruimte én bereikbaarheid van Eindhoven Airport meegroeien met de sterk toenemende vraag naar vliegverkeer.”

Wat ons betreft is deze uitspraak echter totaal niet op zijn plaats. Tussen 2010 en 2020 groeit Eindhoven Airport al van ca. 18.000 naar ca. 43.000 vluchten per jaar! Als gevolg van gewijzigd baangebruik stijgen sinds 2016 bovendien steeds meer vliegtuigen op in de richting van Son en Breugel, wat eveneens zorgt voor extra overlast. Het toenemende aantal vluchten leidt tot een significante toename van uitstoot van onder meer CO2 en (ultra)fijnstof en leidt daarnaast tot een sterke toename van geluidsoverlast in Son en Breugel. We willen niet zwijgend toekijken hoe Eindhoven Airport ongebreideld blijft groeien!

We hopen dan ook dat de gemeenteraad van Son en Breugel donderdag een duidelijk signaal afgeeft dat wij ons niet committeren aan uitspraken over groei en oprekken van geluidsruimte van Eindhoven Airport. Er zal een gedegen proces moeten plaatsvinden om te bepalen hoe de ontwikkeling van Eindhoven Airport er vanaf 2020 uit moet zien. Wat ons betreft moet de nadruk daarbij liggen op het terugdringen van uitstoot en geluidsoverlast bij de bron!

20170518 Motie Eindhoven Airport