Meteen naar de inhoud

Behoud van groen en uitzicht Begoniastraat

Begoniastraat

In de commissievergadering van 8 maart zijn de plannen voor de bouw van 8 tot 19 woningen aan de Begoniastraat in wijk De Vloed besproken.

In 2018 is een plan goedgekeurd om op parallel aan het kanaal 8 (4×2) twee-onder-een-kap woningen te bouwen. De ontwikkelaar kwam echter tot de conclusie dat er te weinig vraag is naar dat type woningen op deze locatie en heeft daarom voorgesteld om in plaats van tweekappers nu rijwoningen te bouwen. In eerste instantie lag er een plan voor 19 rijwoningen, wat later is teruggebracht naar 16 woningen. Buurtbewoners vinden – wat ons betreft terecht – dat dit nog altijd teveel te koste gaat van groen en van het vrije zicht op het kanaalgebied. Zij zijn met een alternatief plan gekomen om 13 woningen te bouwen en daarnaast een trapveldje te behouden. Dat plan zou dus 3 woningen minder opleveren en omdat de grond niet verkocht wordt aan de ontwikkelaar kost dit de gemeente ongeveer 1,5 ton ten opzichte van het plan voor 19 woningen.

Er is een duidelijke behoefte aan woningen, zeker in de lagere prijsklasse. PvdA/GroenLinks is daarom voorstander van de bouw van rijwoningen op deze locatie. Echter, in dit deel van Son is al weinig groen en ook weinig ruimte voor nieuw groen door de wijze waarop de wijk is aangelegd. Er zal dus goed gekeken moeten worden hoe je het plan zo inpast dat een groen en open karakter zoveel mogelijk behouden blijft en liefst versterkt wordt. Omdat de woningen dwars op het kanaal bouwen ook niet wenselijk lijkt, hebben wij ons aangesloten bij het initiatief vanuit de buurtbewoners, om dan tenminste nog een trapveldje met doorsteek naar het kanaal te behouden, waardoor er nog een klein beetje van het groene karakter behouden blijft.

Kortom met dank aan de bewoners een mooie balans met 13 nieuwe, betaalbare woningen, maar tegelijk ook behoud van groen in de wijk!