Meteen naar de inhoud

45 sociale woningen erbij op Ruysdaelstraat!

Vanavond vergadert de commissie Grondgebiedzaken/Burgerzaken over de bouwplannen op de locatie van het oude schoolgebouw aan de Vijverberg / Ruysdaelstraat dat momenteel als gemeentekantoor in gebruik is. Eind 2019 besloot de gemeenteraad dat op deze locatie sociale huurwoningen moeten komen, waarvan 15 tot 25 wooneenheden bestemd moeten worden voor een bijzonder doelgroep van (voornamelijk jongere) inwoners van Son en Breugel met een 24-uur zorgindicatie, die momenteel nergens in Son en Breugel zelfstandig kunnen wonen.

Wij zijn ontzettend blij dat woningstichting ‘Thuis ideeën heeft hoe ze op deze locatie 20 appartementen voor deze bijzondere doelgroep en nog eens 25 appartementen voor reguliere verhuur in het sociale segment kunnen realiseren! Uiteraard is voor ons wel van belang dat daarmee ook het groen behouden wordt en plannen uitgewerkt worden die passen bij de bestaande bebouwing.

Maar wij zien vooral een mooie kans voor jong en oud en wellicht ook voor doorstroom van ouderen die vanuit een eengezinswoning in een appartement willen gaan wonen, waardoor er ook weer sociale huurwoningen vrij komen in ons dorp!

Kortom, wij zullen ons uitspreken voor de ontwikkeling van deze locatie met 100% sociale woningbouw voor beide genoemde doelgroepen!