Ga naar de inhoud

Onze bossen, wel of geen onderhoud?

Sonse bossen

Door: Willem Buurke

Iedere keer blijkt dat het kappen van bomen in onze natuurlijke omgeving leidt tot heftige en emotionele (lees: irrationele) reacties bij mensen. Dat is begrijpelijk. Ikzelf was 11 jaar toen ik vond dat ik iets tastbaars aan de wereld moest geven en plantte in het stukje voortuin dat mij door mijn vader was toegewezen een els. Tot mijn teleurstelling rukte een onverlaat tijdens zijn wandeling langs ons huis een stuk van de hoofdtak af waardoor de boom al snel niet meer in de hoogte groeide, maar zijtakken kreeg die steeds groter en zwaarder werden naarmate de tijd vorderde.. Later hoorde ik, toen ik niet meer thuis woonde en studeerde, dat mijn vader de inmiddels volwassen boom had weggehaald omdat de buren klaagden over het vele blad dat in voortuin belandde… Ik was erg teleurgesteld. Dat is me steeds bijgebleven. Nu woon ik al weer 29 jaar in onze groene en ruim bemeten gemeente met een fraaie groene omgeving waar je u tegen zegt. We mogen er trots op zijn. Inmiddels ben ik ook nog raadslid van de fractie PvdA/Groenlinks en ben ik al twee keer op een bijeenkomst en een boswandeling geweest van de veel bekritiseerde Bosgroep Zuid die voor onze gemeente een zorgvuldige en veelomvattende beheersplan heeft opgesteld voor onderhoud aan de bossen in een gebied dat ook het grondgebied van nabuurgemeente Best omvat. Natuurlijk had ik ook mijn vraagtekens bij al die bomen in onze omgeving die van een rode stip of streep zijn voorzien en die zullen worden gekapt. Het zijn er wel erg veel. Van de biologen en ecologen van Bosgroep Zuid heb ik veel informatie gehad dat een veel afgewogener beeld laat zien dan alleen maar de massale boomkap. Ik hebbrespect voor de ruim 670 ondertekenaars van de petitie tegen het onderhoud aan de bossen, maar ik denk dat ze geen compleet plaatje hebben van wat er speelt en dat ze daarom niet exact hebben kunnen afwegen waarom je voor of tegen bosonderhoud zou moeten zijn… Als je 200 of 300 jaar de tijd hebt en accepteert dat een onschuldige wandeling in onze bossen een levensgevaarlijke activiteit zou kunnen worden, dan moet je afzien van elke vorm van onderhoud, maar als je respect hebt voor onze bossen en weet dat we de tijd niet hebben en het liefst op niet al te lange termijn, want de tijd dringt, moet ingrijpen dan moet je dat juist wel doen. Sommigen die geboren en getogen zijn in Son en Breugel herinneren zich nog dat begin vijftiger jaren de  Douglasdennen en fijnsparren in de omgeving van Son en Best werden geplant voor het leveren van houtproductie voor de mijnbouw in Limburg. De bossen zijn dus geen hoogwaardige bossen en eenzijdig samengesteld waardoor deze gevoeliger zijn voor klimaatwisselingen, droogte en natte perioden en beestjes als de letterzetter die veel onheil aanricht onder dennenbomen. Bosgroep Zuid heeft een visie ontwikkeld op het beheer van de bossen waardoor onze bossen juist diverser worden samengesteld waardoor je een robuuster bos krijgt dat de uitdagingen van onze tijd zoals de klimaatramp beter aan kan en meer overlevingskansen krijgt. Bomen moeten gekapt worden om andere bomen meer ontwikkeling te gunnen, zodat er meer ruimte komt voor ontwikkeling van de boomkronen. Een bos dat meer divers is samengesteld en waar voldoende ruimte komt voor loofbomen die van nature in onze omgeving thuis horen. Zo hebben berken bijvoorbeeld blad, dat als dat valt in de herfst, uitstekende chemische eigenschappen ( in vaktermen het strooisel). Ze bevatten  voedingsstoffen ( nutrienten) waarmee naburige bomen en planten zich kunnen voeden waardoor die buurbomen weer sterker worden, hetgeen nodig is. Verder heeft de Bosgroep Zuid ook ideeën om delen van het bosgebied waar vennen zijn, zoals het Langven weer te vernatten door hemelwater beter op te vangen en minder snel te laten weglopen in de bodem. Ook dat is geen luxe!! Andere delen van ons bosgebied worden op een natuurlijke manier tot ontwikkeling gebracht alwaar wel wandelpaden komen maar verder geen recreatie op zijn plaats is. Er wordt op verschillende manieren gerecreerd door onze inwoners en mensen van buiten en dat moet allemaal een plek hebben, ook in de toekomst, maar wel op een verantwoorde manier… en niet zonder meer. Als de verstoring van onze bossen te groot wordt dan gaat de kwaliteit er niet op vooruit en vaak ten koste van flora en fauna…

Wist  u trouwens dat de dikke plakken naalden niets tot zeer weinig toevoegen aan het behoud van de bomen? Door uitspoeling van de bosbodem blijven uiteindelijk aluminium zouten over die toxisch (giftig) zijn voor de bomen en planten en de fauna waardoor bij niets doen we dus bos meer overhouden in de toekomst. Moeten we dat willen? Nee, als de tuin van God behouden wil blijven dan zal er in gewied moeten worden. Dat is mijn overtuiging als raadslid van PvdA/Groenlinks en dat ik u graag meegeven en laat u zich niet leiden door vermeende experts die alleen maar hameren op het verdwijnen van bomen, kaalslag en houtproductie. Er zijn wel degelijk plannen om ook massaal te beplanten, maar dan wel op een verantwoorde manier waardoor we een sterker en meer divers bos krijgen die de uitdagingen van de toekomst het hoofd kan bieden zodat ook toekomstige generaties mensen kunnen genieten van de bossen zoals wij dat nu doen.