Breugel Bruist!

“Wens komt uit dankzij raadsbesluit”

Op 21 december is in de gemeenteraad het ‘vlekkenplan’ voor Breugel Bruist goedgekeurd. In de plannen die twee weken eerder door het college werden gepresenteerd, was het uitgangspunt nog dat basisschool de Krommen Hoek zou verhuizen naar het centrum van Breugel. Ze zouden samen met de Regenboog op één locatie komen te zitten.

Onder de ouders van de Krommen Hoek kon het plan niet op veel steun rekenen. Veel ouders gaven aan juist bewust te hebben gekozen voor de Krommen Hoek vanwege haar unieke ligging in het Dommeldal. Op verzoek van PvdA-GroenLinks zijn er dan verschillende opties overwogen en is uiteindelijk gekozen om in het centrum van Breugel wel nieuw te bouwen voor de Regenboog, maar de Krommen Hoek op de huidige locatie te houden.

Een compliment aan de ouders die zich zo hard hebben ingezet voor het behoud van een unieke schoollocatie. Ze hebben in korte tijd een meerderheid van de politiek kunnen overtuigen van hun visie op de ontwikkelingen. Wij zijn er net als de ouders van overtuigd dat Breugel ook zonder de Krommen Hoek zal bruisen en dat er nog vele generaties kinderen op de huidige locatie van de Krommen Hoek onderwijs zullen volgen.

Zijn alle zorgen over Breugel Bruist dan van tafel? Nee, dat nog niet. In de detailuitwerking moeten twee belangrijke punten nog worden opgelost. Allereerst de ligging van de sporthal die in de huidige schetsen erg dicht op een aantal woningen gepland staat en ten tweede het bosgebied dat verdwijnt. Het is nu nog onduidelijk of het bos überhaupt mag verdwijnen, maar wat ons betreft moet er sowieso in het centrumgebied compensatieruimte gevonden worden. Dus voor iedere boom die moet verdwijnen, moet een kwalitatief hoogwaardige boom terugkomen in hetzelfde gebied.