Burgerzaken november 2013

Een bijzonder ontwerp van de nieuwe Sterrenschool, een gemeente die garant staat voor het IJsfeest, maar geen raad weet met het Vestzak theater en een update over het subsidiebeleidsplan, de WMO en over leerlingenvervoer. Kortom, een behoorlijk wat onderwerpen die de burger aan gaan deze maand.

Presentatie van de nieuwe Sterrenschool
Modern ontwerp, inclusief ontwerp (d.w.z. toegankelijkheid voor alle kinderen, ook met een lichamelijk beperking), met het oog op het kunnen onderbrengen van bijna alle kinderen, inclusief kinderen die nu nog naar het speciaal onderwijs gaan.
Een vraag is nog de toegankelijkheid voor mensen die eigenlijk niets met de school te maken hebben. Dat is een dilemma. Aan de ene kant wil men een open gebouw zijn, aan de andere kant wil je ook een veilig gebouw kunnen bieden. Er komt ook een kookgedeelte en een laboratorium in. Het lijkt mij een spannend gebouw. Inmiddels heeft u er veel over kunnen lezen in Forum en De Brug dus ik zal het hierbij laten.
IJsfeest
Iedereen was voor, dat was belangrijk en het moest doorgaan. Ik ben niet tegen het ijsfeest en gun Son en Breugel natuurlijk dit plezier, maar ik heb er ook wat bedenkingen bij. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat er ook sponsoren zijn die denken laten wij misschien maar eens een jaartje overslaan. Er zullen sponsoren zijn die zouden willen zeggen het gaat al niet zo best met mijn bedrijf en er zijn meer verenigingen die bij mij langs komen. Ook heb ik het idee dat een evenement als dit een bepaalde houdbaarheid heeft, bijvoorbeeld na 10 jaar heeft iedereen het wel gezien. Nu is het in en ieder dorp heeft wel een ijsbaan maar dat zal niet zo blijven. Kan je het dan niet beter om het jaar houden? Het is een hele inspanning voor iedereen en zou houdt je het gedurende 20 jaar een leuk feest. Misschien zijn er ook wel andere verenigingen die steun nodig hebben. Dit geldt ook voor gezinnen. Het is al een dure tijd voor veel mensen en voor veel gezinnen zit ieder jaar kaartjes voor het ijsfeest er gewoon niet in. Er zijn aanzienlijke energiekosten mee gemoeid. Ook dat is in een tijd dat men zich bewuster wordt van kosten en milieu en dit kan een overweging zijn om dit niet ieder jaar te organiseren. De gemeente neemt nu het risico over van 27.000 euro en er wordt ook flink gesponsored , vorig jaar zo’n 12.000 euro, mede vanwege de hoge energiekosten.
PvdAGroenlinks vindt deze vrijgevigheid wel een schril contrast met de zuinigheid bij het Vestzak theater. Wij verwijten het college krokodillentrannen te plengen. De huidige tekorten zijn al sinds jaar en dag bekend. Reeds vanaf 2008 is er een jaarlijks tekort van ongeveer 7000 euro. De vorige weth. Mevr. Starmans wist dit al en heeft indertijd toegezegd het Vestzak bij te zullen springen indien nodig. Dat heeft het huidige college echter niet gedaan, dus past het bestuur de tekorten uit eigen vermogen aan en dit kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Ieder jaar krijgt de gemeente een overzicht van de financiële situatie en ieder jaar blijkt dit tekort. Afgelopen jaar was dit hoger vanwege hoge energiekosten, o.a. omdat er geen onderhoud wordt gepleegd aan gebouw en verwarming, omdat men al jaren broedt op de centrum visie. De visie is er wel maar de daden blijven uit. Ook heeft de penningmeester de gemeente in de zomer op de hoogte gebracht van de extra kosten.
Ook is er niets gedaan met het rapport uit 2009, kosten 35.000 euro. Conclusie was dat het Vestzaktheater het eigenlijk erg goed doet. Goede bezetting, tevreden klanten en het voorziet in een duidelijke behoeft. In subsidiecontract staat dat het ook theaterfunctie moet bieden en die zijn nu net niet kostendekkend maar wel verplicht van de gemeente.
Nu geeft men weer 10.000 euro uit aan een onderzoek. Dit kan beter aan subsidie worden besteed omdat de situatie bekend is. Son en Breugel geeft per inwoner ongeveer 3,20 subsidie aan het Vestzaktheater. Daarmee zijn wij spekkoper want gemiddeld ligt in de buurt van de 11 euro per inwoner. Bij grote steden soms zelfs op 22 euro. Wij nemen aan dat indien de burger wordt gevraagd die daar wel een extra 50 cent voor over heeft om het Vestzak te behouden.

Het subsidiebeleidsplan bracht geen spannende items naar boven. Het gaat goed. De verenigingen worden niet gekort, maar krijgen geen inflatiecorrectie. Er is wel een nieuwe aanvrager bijgekomen; de Voedselbank. Dit is natuurlijk een spijtige ontwikkeling.
Verstekkingen vanuit de WMO; De voorbereidingen naar de overgang naar nieuwe stelsel van voorzieningen door de gemeente is in volle gang. Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname staat goed in de steugers en heeft de eerste keukentafel gesprekken achter de rug. Er is, nog veel onzekerheid hoe de regeling er vanuit Den Haag gaat uitzien maar de voorbereidingen op gemeentelijk niveau zijn in volle gang.

Leerlingenvervoer; PvdAGroenlinks vraagt hierin aandacht om de kwetsbare groep die het betreft. Wij pleiten voor nauw contact met de klankbordgroep. Het is niet mogelijk om wat te experimenteren met deze groep omdat het niet alleen lichamelijk gehandicapten betreft, maar ook kinderen met verstandelijke beperkingen die niet zomaar kunnen omschakelen.
Ook de herkeuringen zien wij met zorg tegemoet. Goede ondersteuning van de kinderen en hun ouders moet uitgangspunt blijven. Deze groep krijgt het al moeilijk genoeg met alle aanpassingen in WMO, hogere eigen bijdragen etc.