Coalitie DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks

“Ik ben verheugd en trots dat ik vandaag namens PvdA/GroenLinks dit coalitieakkoord met DorpsVISIE en CDA mag ondertekenen.”, zo begon fractievoorzitter Joris van Dam zijn presentatie van het coalitieakkooord.

“Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij we op veel gebieden voortbouwen op bestaand beleid en op een aantal gebieden ook andere keuzes maken of accenten verleggen. Maar steeds met de nadrukkelijke wens om de details later in te vullen met betrokkenheid van de inwoners van Son en Breugel en met de voltallige gemeenteraad.

Voor ons, als lid van de voormalige coalitie met Dorpsbelang en de VVD was het natuurlijk extra bijzonder om na de verkiezingen de mogelijkheid van deze nieuwe coalitie te onderzoeken. Maar we ontdekten als snel dat de ambities van deze drie partijen op ondermeer het sociaal domein, duurzaamheid en vernieuwing van de bestuursstijl veel overeenkomsten vertonen.

Uiteraard verras ik niemand als ik zeg dat op een enkel dossier de standpunten wat verder uit elkaar lagen, zoals ten aanzien van de ontwikkeling van het Kerkplein. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben wij echter ondervonden dat wanneer je bereid bent om écht naar elkaar te luisteren er oplossingen gevonden kunnen worden. Ik hoop dan ook oprecht dat we er in slagen in de komende raadsperiode met sterke betrokkenheid van onze inwoners én alle leden van de gemeenteraad tot een Dorpshuis en Kerkplein te komen dat op een breed draagvlak kan rekenen. Wij hebben er op basis van de gesprekken van de afgelopen maanden alle vertrouwen in dat dit mogelijk is!

In de nieuwe koers die we met dit coalitieakkoord inslaan, staat overduidelijk de aandacht voor de inwoners centraal. Verdere  versterking van het sociaal domein, maatwerk in de zorg, extra aandacht voor ouderen en betere betrokkenheid van jongeren, focus op realisatie van betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van buurtbudgetten zijn voorbeelden die de rode draad vormen in dit akkoord. 

Daarnaast ademt het akkoord een grote ambitie om voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid. Onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit, de grenzen die we willen stellen aan de groei van Eindhoven Airport en de versterking van de ecologische waarde van ons groen vormen samen de groene draad in dit akkoord. 

Kortom een akkoord met een sterke rode én groene draad, waar wij ontzettend trots op zijn en waarvoor onze wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen zich met heel veel passie wil inzetten. Ik wens Tom dan ook veel succes bij de realisatie van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en uiteraard ook de andere onderdelen van zijn portefeuille zoals de implementatie van de omgevingswet, bos- en wijkbeheer, communicatie en burgerparticipatie en het bijstaan van de raad bij de invoering van de veranderingen in de bestuursstijl.”

Het volledige akkoord kunt u hier downloaden.