Eindhoven Airport

Gisterenavond was ik bij de informatiebijeenkomst van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Zoals vandaag ook in het ED te lezen valt, helaas nog weinig concrete plannen hoe overlast als gevolg van groei van Eindhoven Airport voorkomen of op zijn minst beperkt gaat worden. Maatregelen om bijvoorbeeld alleen stillere vliegtuigen toe te laten kwamen niet aan de orde.

Een fonds om bewoners in de regio tegemoet te komen bij het treffen van maatregelen wordt initieel gevuld met nog geen negen ton. Als je nagaat dat tienduizenden huishoudens overlast ervaren van Eindhoven Airport, komt dat neer op enkele tientjes per huishouden. Daar kun je oordoppen van kopen, maar geen serieuze maatregelen van treffen.

Kortom, ik ben er totaal niet gerust op dat de zorgen van de bewoners in de aanvliegroutes van Eindhoven Airport weggenomen kunnen worden. In tegendeel. Zonder concrete maatregelen weet je zeker dat je als omwonende de komende jaren méér overlast gaat krijgen als gevolg van toenemend vliegverkeer… wordt vervolgd!