Hiva 2e planfase later en duurder

“Met prijzen vanaf twee ton kun je niet meer spreken van starterswoningen” aldus Johan Bijlsma namens PvdA-GroenLinks. Daarnaast heeft Johan in de commissie Grondgebiedzaken nogmaals aandacht gevraagd voor levensloopbestendig en duurzaam bouwen. Volgens de wethouder zou dit project volledig voldoen aan de geldende normen op dit gebied.
Forum 9-9-2014