MFA: Dorpshuis Son en Breugel

De nieuwbouw plannen voor de zogenaamde multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrum van Son en Breugel zijn vergevorderd. Er is door de toekomstige gebruikers samen met de architect en het projectteam hard gewerkt aan een programma van eisen op basis waarvan we een steeds duidelijker beeld krijgen hoe ons dorpshuis er straks uit moet gaan zien. In de MFA worden straks ondermeer Vestzak theater, harmonie, bibliotheek, Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en Zuidzorg gevestigd. Ook worden gesprekken gevoerd met andere verenigingen en (culturele) instellingen die mogelijk interesse hebben om gebruik te gaan maken van de MFA. 

Er wordt al heel wat jaren gesproken over de bouw van een MFA. In de loop der jaren zijn de plannen dikwijls veranderd en de bouw van een MFA werd de afgelopen jaren meerdere keren tot verkiezingsthema verheven. Toch zijn partijen het over de hoofdlijnen inmiddels wel eens. Er moet nieuwe huisvesting komen voor bibliotheek, Vestzak, harmonie en een aantal maatschappelijke en culturele instellingen. Ook zijn de partijen het eens dat huisvesting midden in het centrum moet plaatsvinden. Over de exacte locatie en gebruikers is nog steeds enige discussie, maar een meerderheid blijft voorstander va nieuwbouw op de tijdelijke parkeerplaats naast het huidige kerkgebouw, zoals voorgesteld door het college.

Ook PvdA-GroenLinks is voorstander van de nieuwbouwplannen die de afgelopen maanden zijn uitgewerkt in samenspraak met de toekomstige gebruikers. Omdat het bisdom heeft besloten de huidige kerk te sluiten en een nieuwe kerk te gaan bouwen, doet zich bovendien de mogelijkheid voor om het hele kerkplein opnieuw te ontwikkelen. Wat ons betreft met een nieuw kerkgebouw op de historische plek van de kerk, direct achter de kerktoren. Met een MFA op de plek van de tijdelijke parkeerplaats en voor een klein deel op de plek van de huidige kerk. En waar nu de kerk staat kan woningbouw plaatsvinden voor jongeren én ouderen die graag midden in het centrum willen wonen. In deze visie wordt de Kerkstraat weer doorgetrokken tot aan de kerktoren en krijgt het kerkplein een gezellige en levendige pleinfunctie.

Omdat we besloten hebben ook CMD en ZuidZorg te huisvesten MFA zal het gebouw groter worden dan aanvankelijk gepland. De extra investering wordt echter gecompenseerd door extra huuropbrengsten van deze partijen. De totale exploitatiekosten voor de gemeenschap blijven dus ongeveer even hoog, ondanks deze uitbreiding van de MFA. Wel zorgt de uitbreiding voor meer bezoekers en daardoor meer levendigheid in de MFA.

Kortom, tijd om aan de slag te gaan, zodat de gebruikers snel kunnen beschikken over hun nieuwe locatie en we in Son en Breugel de komende decennia weer kunnen genieten van theater, bibliotheek, culturele functies en een nieuwe kerk aan het kerkplein!

Vragen aan de fractie? Stel ze aan joris@pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl