Ons dorpshuis

Inbreng Joris van Dam tijdens GEMEENTERAAD 9 februari 2017

Voorzitter,

De afgelopen weken, maanden en jaren is er veel gesproken over de MFA of het combi-gebouw zoals dit eerder genoemd werd. En overigens wordt het misschien wel tijd dat we het gewoon ons dorpshuis gaan noemen.
In de afgelopen weken heb ik me weleens afgevraagd of de nieuwe MFA niet reeds verrezen was aan het Raadhuisplein. De theaterzaal was weliswaar iets kleiner geworden dan oorspronkelijk gepland, maar de voorstellingen trokken wel steeds volle zalen.

Tijdens de meeslepende voorstellingen werd het publiek ondermeer meegenomen op een vliegreis door het verleden en een droomreis naar de toekomst, maar de exacte bestemming bleef voor vele toeschouwers ongewis.

Voorzitter, vanavond hebben wij de kans om duidelijkheid te scheppen voor onze inwoners waar deze reis naartoe gaat. Duidelijkheid ook voor de vele vrijwilligers die samen met het projectteam werken aan het ontwerp van de MFA. En ook duidelijkheid voor de parochianen over de toekomst van het kerkplein, voor zover die duidelijkheid nog niet gebleken is uit de nieuwsbrief van het parochiebestuur.

En hoewel wij vanavond alleen een besluit nemen over de uitgangspunten voor het Voorlopig Ontwerp, zitten daar natuurlijk een aantal logische consequenties aan vast die we niet onbenoemd willen laten.

Allereerst stellen we wat ons betreft de ruimtestaat en het vlekkenplan “model Plein” vast als uitgangspunt voor het Voorlopig Ontwerp. De ruimtestaat en het bijbehorende vlekkenplan zijn opgesteld in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers en kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak. De wijze waarop in dit plan de maatschappelijke functies worden samengebracht, vormen wat ons betreft de basis voor een levendig dorpshuis.

Het tweede punt betreft de locatie. In de afgelopen jaren zijn diverse opties de revue gepasseerd en zijn vele onderzoeken uitgevoerd. Afgelopen juli hebben wij als raad een variant goedgekeurd die uitgaat van een MFA aan het Kerkplein op de plek van de parkeerplaats, een doorgetrokken Kerkstraat met aan die straat woningen tussen het Vestzak en het Kerkplein. Dat is de variant die ook vandaag nog steeds onze voorkeur heeft. We zijn blij dat deze variant als gevolg van het recente besluit van het bisdom nu ook werkelijkheid kan worden.

Op 29 januari hebben het parochiebestuur en torengroep een nieuwsbericht verspreid om helderheid te scheppen over de ontwikkelingen rond het kerkgebouw. Het parochiebestuur heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt dat het bisdom en het parochiebestuur de voorkeur hebben voor een nieuwe kerk achter de toren. Als voorwaarde vanuit het bisdom is daarbij gesteld dat het huidige kerkgebouw gesloopt dient te worden.

Voorzitter, deze voorkeur van de parochie, het Bisdom en de torengroep delen wij. Er doet zich een unieke kans voor om het kerkplein en het gebied daar omheen te ontwikkelen in lijn met de plannen die al jaren op de plank liggen. De parochianen krijgen een nieuwe kerk op een historische plek en we kunnen de MFA realiseren met alle gewenste functies op de gewenste locatie.

Voorzitter, dit brengt mij bij het laatste beslispunt, de financiële kaders. Als er één onderwerp is waarbij we een groot deel van ons publiek zijn kwijtgeraakt, dan is het waarschijnlijk dit beslispunt. Bouwkosten die vergeleken worden met stichtingskosten, aankoopkosten die begrijpelijkerwijze alleen in een besloten vergadering besproken konden worden en verschillen in exploitatiekosten en afschrijvingstermijnen die voor veel mensen abracadabra zijn… Ik vrees dat ik ook nu de helft van het publiek alweer kwijtgeraakt ben.

Bestudering van de financieel kaders maakt voor mij echter duidelijk dat de kosten per vierkante meter van de huidige plannen nauwelijks verschillen van de eerdere ramingen. Ook de exploitatiekosten die voor rekening komen van de gemeente wijken nauwelijks af van eerder vastgestelde ramingen. Kortom, de extra investering die nodig is voor het neerzetten van een grotere MFA, wordt netjes gedekt door het feit dat er ook extra gebruikers zijn die huur betalen. En juist die extra gebruikers maken dat dit MFA een echt dorpshuis kan worden, waar diverse maatschappelijke en culturele functies onder een dak samenkomen. Kortom, het is nu zaak om de plannen ook daadwerkelijk tot een definitief ontwerp te brengen dat nog steeds voldoet aan deze kaders, zodat we over kunnen gaan tot uitvoering van de plannen.

Voorzitter, zoals u wellicht uit mijn betoog heeft kunnen opmaken is PvdA/GroenLinks toe aan de volgende stap. Wat ons betreft keuren we vandaag dan ook de genoemde kaders goed als input voor het Voorlopig Ontwerp en geven we het projectteam, de maatschappelijke en culturele instellingen, de vele vrijwilligers en ook de parochianen vandaag de duidelijkheid die broodnodig is.