Ga naar de inhoud

Joris van Dam

Joris van Dam

Joris studeerde bedrijfskundige informatica en werkt nu als directeur accounting bij energiemaatschappij Essent. Heeft veel kennis en ervaring op het terrein van financiën en duurzaamheid.

Joris werd in 2012 actief binnen de PvdA in Son en Breugel en is sinds 2016 gemeenteraadslid voor PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel als opvolger van de toen plotseling overleden Frans Zaal. In 2018 werd hij lijsttrekker en fractievoorzitter voor PvdA/GroenLinks. Is erg gemotiveerd om zich de komende jaren in te blijven zetten voor een sociaal en duurzaam Son en Breugel. Streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en op een eerlijke manier meedeelt in de welvaart. Kiest nadrukkelijk niet voor marktwerking en ieder voor zich. Ziet het als speerpunt voor de nieuwe fractie de banden met alle geledingen binnen de dorpsgemeenschap en met de eigen achterban te versterken. Beschikt over een brede dossierkennis en legt zich vooral toe op wonen, energie, duurzaamheid, financiën en bestuur. 

Is als lijstrekker blij met de nieuwe kandidaten op de lijst van PvdA/GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. “Met hen kunnen we echt een basis leggen voor de toekomst. Daarnaast ben ik dankbaar dat Willem Buurke met zijn grote ervaring in de lokale politiek de nieuwe kandidaten met raad en daad terzijde wil staan. De afgelopen periode hebben Willem en ik laten zien dat ook een kleine fractie veel invloed kan hebben. Dat bereikten we door een kwalitatief goede inbreng te leveren en open en eerlijk te debatteren met raadsleden van andere partijen en met burgemeester en wethouders. Verbinding zoeken en samenwerken levert meer op dan elkaar verketteren.”