Ga naar de inhoud

Steven Grevink

Is werkzaam als docent bij Fontys Hogeschool in onder meer organisatieverandering, management en nieuwe business modellen. Heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing, waarbij sociale, economische en fysieke ontwikkeling vaak hand in hand gaan. 

Is al van jongs af aan sterk betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en bij de wijze waarop de politiek daarmee omgaat. Gaat graag in gesprek met anderen over het functioneren van de samenleving en over zaken die belangrijk zijn in zijn leven en dat van anderen. Wil nu graag de daad bij het woord voegen en politiek actief worden. Hoopt in Son en Breugel een steentje bij te dragen aan het realiseren van een samenleving waarin iedereen volwaardig en zelfstandig economisch, sociaal en cultureel kan deelnemen.