Meteen naar de inhoud

Sylvia Corsten

Is organisatiekundige met ruime werkervaring in interne bedrijfsvoering (bedrijfsprocessen, ICT en informatievoorziening) en persoonlijke ontwikkeling. Nu beleidsmedewerker bij KBO-Brabant, vereniging ter belangenbehartiging voor ouderen. Is van jongs af aan als vrijwilliger of bestuurslid actief in het sociale en culturele domein en nu voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel en  bestuurslid van de Stichting Statiegeld op Jeugd (voor duo-wonen en woningsplitsing). 

“Veel ouderen komen mede als gevolg van niet passende huisvesting in problemen. Dat gaat me aan het hart. Veel jongeren hebben geen zicht op eigen woonruimte. Het is mijn wens dat er in Son en Breugel zoveel en zo snel als mogelijk kleinschalige collectieve woonvormen voor oud en jong komen. Daar wil ik me graag voor inspannen.”

“Door de verkeersdrukte in met name in het centrum van Son zijn er veel onveilige plekken voor fietsers en voetgangers. Met fiets- en wandelroutes die snel, toegankelijk en veilig zijn, wordt het aantrekkelijk om de fiets te pakken of te gaan lopen. Als voorbeeld: de slowlane voor fietsers vanaf de Eindhovenseweg eindigt nu abrupt bij de rotonde in Son en gaat pas verder op de Rooiseweg na de rotonde Gentiaanlaan. Kanaalstraat/Nieuwstraat/Hendrik Venemastraat vragen voor veilig en comfortabel fietsen om een andere inrichting.”