Ga naar de inhoud

Willem Buurke

Studeerde westerse sociologie en maakte carrière in de universitaire wereld. Was onderzoeker en daarna bij de Technische Universiteit Eindhoven manager van de studentenadministratie, studie-adviseur en hoofd van een facultair onderwijsbureau. Is al sinds 1969 actief in de politiek, eerst binnen de PSP en later binnen Groen Links. Bekleedde als zodanig diverse bestuursfuncties binnen de afdeling Eindhoven en het provinciaal bestuur van Groen Links Noord-Brabant. Was van 2002 tot 2010 lid van de gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel en is dat nu ook weer sinds 2018.  

Wil zich de komende jaren vanuit zijn linkse idealen blijven inzetten voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen, een samenleving die aandacht schenkt aan en verbetering brengt in de positie van de gewone burgers en hen die het minder goed getroffen hebben (zoals immigranten en mensen die onder de bijstandsnorm moeten leven). Blijft zich in het bijzonder inspannen voor “een rechtvaardige verdeling van schaarse middelen, voor de realisering van zo veel mogelijk sociale woningbouw, voor verduurzaming van de samenleving en het behoud van de groene omgeving en voor het verbinden van mensen die door het gevoerde overheidsbeleid en door corona steeds verder uit elkaar worden gedreven”. Wil er graag aan bijdragen dat het Dommelhuis in het centrum van Son een succes wordt. “Verder wil ik mijn kennis van en ervaring in de lokale politiek graag delen met de nieuwe politieke talenten op de lijst van PvdA/GroenLinks en bijdragen aan het uitbouwen van onze partijen in Son en Breugel.”