Politiek café PvdA Veldhoven – 19 november

Veldhoven, 3 november 2014 – Met stevige veranderingen in de aanpak van de zorg (AWBZ/Wmo), jeugdzorg, werk (Participatiewet) en onderwijs (passend onderwijs) wordt 2015 een spannend jaar. Dit geldt vooral voor degenen die in de praktijk hiermee te maken krijgen. Maar spannend wordt het ook voor de gemeentebestuurders die deze deels nieuwe gemeentelijke taken in goede banen moeten leiden.

Voor wie meer wil weten over deze nieuwe ontwikkelingen, organiseert de PvdA-Veldhoven een Politiek Café in d’Ouwe School in Oerle, op woensdag 19 november (vanaf 20.15 uur). Met het thema van deze avond ‘Wat heb je aan de PvdA’ wil de afdeling aangeven dat zij zich kwetsbaar, maar ook praktisch, wil opstellen.

Menno Hurenkamp en Toon Geenen van de Wiardi Beckman Stichting lichten het belang toe van waarden in de politiek en wat voor praktisch nut dit heeft voor lokale politici. Zij gaan ook in debat met bezoekers en de Veldhovense PvdA-raadsleden.

Menno Hurenkamp is onder meer hoofdredacteur van het maandblad van de WBS, het wetenschappelijke bureau van de PvdA. Ex voorzitter van de Jonge Socialisten, Toon Geenen, is betrokken bij een landelijk onderzoek naar de komende lokale verzorgingsstaat.