PvdA-GroenLinks sluit coalitieakkoord met Dorpsbelang en VVD

De fracties van PvdA-GroenLinks, Dorpsbelang en VVD hebben op 3 mei 2016 een coalitieakkoord gesloten. Omdat de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog maar kort is, kozen de fracties voor een kort en bondig akkoord, vooral gericht op de zes dossiers die op dit moment binnen de plaatselijke gemeenschap van groot belang zijn:

  1.  De bestuurlijke toekomst
  2. Het centrumplan
  3. Breugel bruist
  4. Het sociaal domein
  5. Duurzaamheid en de overgang naar LED-straatverlichting
  6. Sociale woningbouw

Het volledige akkoord kunt u hier downloaden.