Ruit om Eindhoven niet rendabel

Uit een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) die het provinciebestuur heeft laten uitvoeren naar de Ruit om Eindhoven blijkt dat het infrastructurele project niet rendabel is. Verantwoordelijk provinciebestuurder Van Heugten (CDA) heeft echter verzuimd deze informatie met Provinciale Staten te delen. De PvdA heeft daarover vragen gesteld en wil weten wat de gedeputeerde van de uitkomst van zijn eigen onderzoek vindt en waarom hij deze relevante informatie heeft achtergehouden.

Verder lezen opĀ pvdabrabant.nl

2 reacties op “Ruit om Eindhoven niet rendabel

 1. Beste Joris,
  Heel goed dat jullie dit punt naar voren brengen, want het is inderdaad een schandelijk stukje manipulatie om deze relevante informatie achter te houden. Datzelfde geldt voor informatie over de toekomstige demografische ontwikkelingen. Deze worden veel te rooskleurig afgeschilderd terwijl er recente rapporten zijn waarin de toekomstige krimp van de regio wordt berekend -en daarbinnen nog- de krimp van de beroepsbevolking. Tegen deze achtergrond zijn ook de mobiliteitsprognoses veel te rooskleurig Alles dient slechts om het provinciale voorstel overeind te houden.
  Dit leidt tot een interessante vraag door de fractie te stellen op lokaal niveau: Wat vindt Robert Visser daar dan wel van? Brengt dat hem niet aan het twijfelen? zou hij niet moeten aandringen op duidelijkheid en tot dan, zijn onvoorwaardelijke positie t.a.v. de ruit moeten opschorten?
  Groeten, John Carp

 2. Op 3 december 2013 wordt er gestemd over een motie van PvdA/CU gesteund door in ieder geval GroenLinks en SP over uitstel van de aanleg van de Ruit en de vrij komende middelen te gebruiken voor het oplossen van de huidige knelpunten as A58, A67 N279.

  Indien deze wordt aangenomen is dat natuurlijk geweldig nieuws voor onze regio.

  Dit brengt oplossing voor huidige problemen in plaats van een oplossing voor een niet bestaand probleem tegen zeer hoge maatschappelijke kosten

  Groeten
  Frans Zaal