Sint Petrus’ Banden kerk wordt gesloopt

De lokale media staan er vol van; de ontwikkelingen rondom de Sint Petrus’ Banden kerk in Son en Breugel. Maar hoe zit het nu precies? Waarom wordt de kerk gesloopt? Wat is de relatie met de MFA? En wat vindt PvdA-GroenLinks daarvan?

Al meer dan 10 jaar wordt er in Son en Breugel gesproken over de herinrichting van het kerkplein en de nieuwbouw van ondermeer de bibliotheek op de grond die de gemeente had aangekocht, direct naast de kerk (locatie van oude pastorie). In 2008 lag er daaromtrent eenĀ visie van Concire / Slangen Hulsker Architecten. Het plan werd echter inzet van een verkiezingsstrijd en het plan sneuvelde.

In de jaren daarna kwam er geen nieuw plan op tafel, maar ondertussen groeide de noodzaak voor vernieuwing van de huisvesting van Vestzak en bibliotheek. De coalitie van Dorpsbelang en Dorpsvisie sneuvelde en een nieuwe coalitie van Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks besloot vaart te maken met de ontwikkeling van een MFA. In eerste instantie werd gekeken naar een MFA op de locatie naast de kerk.

Afgelopen jaren kwamen bisdom en parochiebestuur echter tot de conclusie dat door de sterke afname in het aantal parochianen de kerk te groot was geworden. De hoge energie- en onderhoudskosten waren niet meer op te brengen. Er werd besloten een nieuwe kerk te bouwen, ofwel op de plek van de huidige kerk, of achter de kerktoren op de plek waar vroeger de kerk stond.

In 2016 gaf het bisdom aan de voorkeur te geven aan sloop van het oude kerkgebouw, maar onder voorwaarden ook mee te willen werken aan herbestemming van het kerkgebouw.

Die optie van herbestemming van het gebouw is ook onderzocht door een extern bureau (DiederenDirrix). De conclusie was dat herbestemming mogelijk was, maar waarschijnlijk wel duurder zou uitpakken en het zou niet mogelijk zijn het gebouw energieneutraal op te leveren. Voor ons waren die argumenten doorslaggevend om – net als het bisdom en de parochie – onze voorkeur uit te spreken voor sloop van het kerkgebouw en herontwikkeling van het hele gebied. In 2017 is daarom een overeenkomst tussen parochie en gemeente gesloten om de grond onder de kerk aan te kopen.

We beseffen dat de sloop van de kerk voor een deel van de inwoners van Son en Breugel gevoelig ligt en er door hen gezocht wordt naar mogelijkheden om de sloop alsnog tegen te houden. Echter, de argumenten die daarvoor worden aangedragen zijn de afgelopen jaren allemaal al uitgebreid gewikt en gewogen en de conclusies zijn voor ons niet veranderd. Wij blijven voorstander van een nieuw te bouwen, energieneutraal Dorpshuis (op basis van een vernieuwd ontwerp) en ontwikkeling van woningen in het gebied rondom het kerkplein.