Slappe hap

De Dorpse partijen maakten er een slappe hap van tijdens de behandeling van de structuurvisie op 6 februari (de structuurvisie is een vooruitzicht over Son en Breugel tot 2030 van Burgermeester en Wethouders waarin de Noordoost Corridor een belangrijk onderdeel vormt). Met veel bravoure lieten zij een stuk zetten in alle kranten dat zij de boel wel even zouden redden omdat het college (nota bene met eigen wethouders) teveel zou uitgaan van de komst van de NOC. Wellicht had B&W  in de drukte wat over het hoofd gezien de laatste maanden? Wat de Dorpse partijen betreft heeft het echter meer weg van verkiezingsretoriek.

Pas sinds december 2012 leken de Dorpse partijen ook wakker te worden. Pas nadat PvdA-Groenlinks al bij de Toekomstvisie in juni 2012 tegen deze destructieve weg had gestemd en bij iedere gelegenheid daarna, pas nadat er door Stuit de Ruit met ondersteuning van IVN bijna 1200 handtekeningen waren verzameld, pas nadat er vele stukjes zijn geschreven in alle kranten door platform NOC, Stuit de Ruit, PvdA-Groenlinks, na de protestactie Kabaal voor het Kanaal, na het flyeren van PvdA-GroenLinks.

Kennelijk omdat men zich realiseerde dat deze lakse houding hun stemmen zou gaan kosten. Met veel moeite werd in december weth. Visser overgehaald om eens een ander geluid te laten horen dan “laat maar komen die weg” en  “daar hebben wij toch geen invloed op”. En dan nu in reactie op een structuurvisie die toch weer van voor tot achter bol staat van de NOC komt men maar weer eens met de opmerking dat Nut en Noodzaak niet is aangetoond. Om dit daarna direct af te zwakken met een verzoek tot robuuste aanleg?!?, een stukje tunnel en een aansluiting van Ekkersrijt Oost. Verder blijft alles staan m.u.v. een stukje dat aansluiting op de NOC essentieel zou zijn! Dit alles onder het mom van “Je kan de discussie niet ontkennen”. Nou dat klopt, die discussie zijn de eerder genoemde actievoerders aangegaan en met succes! Het helpt dan niet om deze aanvullingen op te sommen want dan ga je er kennelijk al van uit dat die weg er toch wel komt. Waarom eisen stellen aan een weg die er helemaal niet moet komen? Iedereen weet dat de argumentatie voor de aanleg tot op heden op zijn minst misleidend was. Straks tovert Van Heugten (Gedeputeerde Prov.Staten, CDA) een nieuwe misleiding uit de hoge hoed en gaat men gewoon aan de gang. Het was nu het moment om duidelijk te maken “Wij willen de weg niet, daar is nog veel discussie over en wij nemen die dus nog niet op in onze structuurnota”. Zo was overigens ook het advies van de aanwezige Statenleden op de mobiliteitsavond van PvdA-Groenlinks op 28 januari j.l. waar ook de Dorpse partijen aanwezig waren)

Wat zou het ook voor zin hebben om het wel op te nemen? Omdat de discussie nog loopt? Is die daarmee dan gebaat? Dan kan er rekening mee worden gehouden. Wat/waar wil de weth. dan rekening mee gaan houden? Alvast onteigenen? Alvast aansluitingen bedenken/aanleggen? Alvast gaan graven voor de tunnel? Zelfs de 2e kamer heeft gezegd dat er geen nut en noodzaak is. Waarom zou die er straks dan wel zijn? Mocht die er onverhoopt toch komen dan is er nog tijd genoeg om de visie aan te passen. Daar zorgen de echte tegenstanders wel voor. Slappe hap van de Dorpse partijen, echte stappen hebben PvdA en GroenLinks gezet door te zorgen dat er een motie in de 2e kamer kwam en werd aangenomen.  Nu deze opmerkingen maken in een document dat al uitgaat van de aanleg helpt niet om de breed gevoelde kritiek op deze onzinnige weg te ondersteunen. Waar de Dorpse partijen groot zijn geworden door hun protest tegen de A50, waarvoor wel een nut en noodzaak was, laat men nu met slappe knieën een slap protest horen. En dat alleen in verkiezingstijd en tegen een weg waar Nut en Noodzaak niet eens is aangetoond. De VVD is niet de partij waar wij het bij uitstek mee eens zijn, maar donderdagavond waren wij dat t.a.v. de Ruit wel. Over het CDA hoeven wij het op dit punt  niet te hebben.

Dit is Dorpsbelang ten voeten uit. De indruk geven dat de burgers invloed hebben maar gewoon doorgaan op de ingeslagen NOC weg! Het lijkt de strategie van Van Heugten wel!