Bestuurlijke toekomst

Door de overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten (de zogenaamde decentralisaties of transities) hebben gemeenten er de afgelopen jaren veel nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. De overheveling van taken is in veel gevallen gepaard gegaan met bezuinigingen, dus er ligt een grote uitdaging voor gemeenten om betere service te verlenen tegen lagere kosten.

PvdA-GroenLinks is in verband met al deze decentralisaties groot voorstander van verdergaande samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en met buurgemeenten zoals Best en Oirschot aan de westkant en Nuenen en Geldrop-Mierlo aan de (zuid)oostkant van Son en Breugel. Samenwerking is voor ons echter niet een doel op zich, maar een middel om al die nieuwe taken het hoofd te kunnen blijven bieden en daarmee als gemeente Son en Breugel goed te kunnen blijven functioneren.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de samenwerking binnen de dienst Dommelvallei. Dit is een samenwerking tussen Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Deze samenwerking heeft een viertal doelstellingen, te weten verbetering van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid, vermindering van kosten en goed werkgeverschap. Gezien de huidige bestuurlijke situatie in Nuenen, heeft PvdA-GroenLinks op dit moment geen vertrouwen in een eventuele bestuurlijke fusie met Nuenen. Ook voor het opgaan van Son en Breugel in de gemeente Eindhoven zien wij geen draagvlak in onze gemeenschap. Wij zullen binnen de door de provincie geïnitieerde herindelingsprocedure (ARHI) dan ook pleiten voor zelfstandigheid van Son en Breugel.

Mocht de provincie in de ARHI procedure inzetten op een fusie tussen Nuenen en Eindhoven, dan heeft dat ook consequenties voor Son en Breugel. Nuenen zal in dat geval terugtreden uit de dienst Dommelvallei. Het is daarom van cruciaal belang voor de toekomst van Son en Breugel dat de mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsverbanden onderzocht worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met de gemeenten Best en Oirschot.

PvdA-GroenLinks geeft in de komende raadsperiode dan ook prioriteit aan het optimaliseren van de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en aan het voorbereiden van nieuwe samenwerkingsverbanden met de gemeenten Best en Oirschot, waarbij de bestaande samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei model kan staan.

Voorzieningen op peil tegen eerlijk kostenniveau

We staan voor motto’s als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten‟. Vanuit dit motto wil PvdA-GroenLinks een aantal uitgangspunten centraal stellen voor de gemeentelijke dienstverlening:

  • PvdA-GroenLinks vindt het van groot belang dat het niveau van voorzieningen in Son en Breugel op peil blijft.
  • PvdA-GroenLinks wil dat basisvoorzieningen en voorzieningen met een duidelijk maatschappelijk oogmerk (denk aan zwembad, theater, sport, buurthuis) voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn, door deze (gedeeltelijk) te bekostigen uit algemene middelen.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente overige voorzieningen/vergunningen zoveel mogelijk kostendekkend aanbiedt.
  • PvdA-GroenLinks wil dat gemeentelijke diensten zowel via het loket als ook via internet afgehandeld kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*