Economie

De lokale economie wordt deels bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarnaast natuurlijk door regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Maar vanzelfsprekend ook door lokale omstandigheden zoals beschikbare ruimte, ligging, bereikbaarheid, beroepsbevolking, arbeidsmarkt en woningmarkt.

PvdA-GroenLinks heeft ook hierbij een aantal duidelijke wensen:

 • PvdA-GroenLinks wil ervoor zorgen dat mensen Son en Breugel graag bezoeken om er te winkelen, voor de gezelligheid, om te recreëren en van cultuur te genieten. Daarmee stimuleer je de lokale economie en dus ook de werkgelegenheid. We willen dan ook beleid ontwikkelen ter ondersteuning van een gevarieerd winkelaanbod, verbetering van recreatiemogelijkheden en in het bijzonder willen we nadere invulling geven aan het cultuurbeleid.
 • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zelf leerwerkplaatsen en stageplekken creëert en een oproep doet aan bedrijven en organisaties in Son en Breugel om dat eveneens doen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wanneer de situatie daarom vraagt, zijn wij daarom bereid om binnen redelijke grenzen de OZB lasten te verhogen ten gunste van mensen die moeilijk rond kunnen komen, bijvoorbeeld door chronische gezondheidsproblemen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel het ondernemerschap stimuleert door een snelle dienstverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven, door een positieve houding ten opzichte van initiatieven die goed zijn voor de lokale economie en door het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven.
 • PvdA-GroenLinks wil stimulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een MVO’er:
  • houdt rekening met het effect van de activiteiten van de onderneming op het milieu;
  • heeft oog voor het menselijk aspect binnen en buiten het bedrijf;
  • is per definitie een ondernemer die betrokken is bij de eigen (lokale) omgeving.
 • PvdA-GroenLinks wil met de ondernemers op bedrijventerrein Ekkersrijt verder werken aan de GreenDeal om het bedrijventerrein op korte termijn klimaatneutraal te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*