Huisvesting

Wat betreft de nieuwbouw van woningen denken wij dat Son en Breugel terughoudend moet zijn. Massief inbreiden (bouwen binnen de bestaande bebouwde omgeving) betekent dat ons dorp veel minder groen wordt, flink uitbreiden kan bijna niet zonder daar kostbare natuur voor op te offeren. Dat is voor ons onbespreekbaar. Son en Breugel moet haar groene karakter ook in de toekomst behouden.

Bij het bouwen van openbare gebouwen willen we rekening houden met mogelijke andere (toekomstige) functies van het gebouw, net zoals we moderne woonunits levensloopbestendig ontwerpen. We moeten gebruikers aanmoedigen om gebouwen optimaal te laten werken voor de gemeenschap!

  • PvdA-GroenLinks wil dat we op gepaste plekken in ons centrum levensloop–bestendige woningen bouwen, woningen geschikt voor starters, ouderen en mensen met een beperking. Als je jong bent wil je wonen op de plek waar het meeste te beleven valt, als je oud bent wil je dicht bij alle voorzieningen wonen.
  • PvdA-GroenLinks geeft prioriteit aan de ontwikkeling van een Woon-Zorg combinatie in een nader te bepalen locatie in Breugel voor een specifieke doelgroep van zorgbehoevende senioren.
  • PvdA-GroenLinks wil onderwijsvoorzieningen in onze gemeente zo veel mogelijk combineren met andere wijkvoorzieningen. In nieuwbouwplannen moet hier rekening mee gehouden worden
  • PvdA-GroenLinks wil spaarzaam inbreiden op plekken waar dat niet ten koste gaat van bestaand groen en kijkt hierbij in het bijzonder naar mogelijkheden van herontwikkeling en woningsplitsing met het oog op het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens
  • PvdA-GroenLinks vraagt bijzondere aandacht voor sociale woningbouw. Een grote groep inwoners, waaronder veel jongeren, is afhankelijk van een relatief klein aanbod aan sociale huur- en koopwoningen. Daarom moet een belangrijk aandeel van de nieuwbouw en herontwikkeling in Son en Breugel in het sociale domein plaatsvinden.
  • PvdA-GroenLinks wil niet uitbreiden ten koste van ons groene buitengebied.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*