Jeugd & Jongeren

Opgroeien en ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs volgen. Succesvolle jongeren voelen zich vaak ook betrokken bij de samenleving waarin ze opgroeien. Een intensief jeugd- en jongerenbeleid kan daartoe bijdragen. Een actief beleid met ruimte voor ontwikkeling kan de Sonse en Breugelse jeugd een goed perspectief geven voor de toekomst. Het bieden van ruimte voor creativiteit en ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren is heel belangrijk.

Onze visie:

  • PvdA-GroenLinks wil jongeren actief betrekken bij het jongerenbeleid en ziet hierin een expliciete rol voor bijvoorbeeld de jeugdgemeenteraad (groep 7/8) en de jongerenraad (voor jongeren tot 25 jaar). We willen jongeren een expliciete stem geven bij besluitvorming over onderwerpen als huisvesting en sociaal en maatschappelijk welzijn. Niet voor en over de jongeren maar met de jongeren.
  • PvdA-GroenLinks wil de vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd-, sport- en jongerenwerk, waar nodig, laten ondersteunen door professionals. Hiermee willen we de vrijwilligers helpen hun taak op semiprofessionele wijze uit te voeren, we willen zorgen voor ondersteuning in het omgaan met problemen met kinderen en we willen de vrijwilligers helpen een signalerende functie uit te voeren.
  • PvdA-GroenLinks onderschrijft het belang van goed georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. Naast het organiseren van allerlei activiteiten voor ontspanning en ontmoeting kan jongerenwerk specifiek helpen om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven. Dat gaat van het zoeken naar oplossingen, alternatieve activiteiten organiseren en ruimte bieden tot grenzen stellen, afspraken maken, toezicht houden (jongerenwerkers, politie) en optreden bij misdragingen, waarbij betrokkenheid van de ouders cruciaal is.
  • PvdA-GroenLinksĀ wil dat de huisvesting voor jongeren integraal wordt aangepakt. Actief en gericht, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke aanpassing OZB, aanpassing bestemmingsplannen, etc.
  • PvdA-GroenLinks wil dat Rijksgeld voor armoedebestrijding ook daaraan zal worden besteed en nergens anders aan en vraagt bijzondere aandacht voor armoede bij gezinnen, zodat ook kinderen uit deze gezinnen volledig mee kunnen doen in de samenleving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*