Veiligheid & Wijkbeheer

Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niemand ’s avonds binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel.

Ook in het buitengebied is er een belangrijke rol weggelegd voor politie en specifiek onze BOA’s in het voorkomen van en optreden tegen kleine overtredingen, vandalisme, milieudelicten en (georganiseerde) criminaliteit.

Handhaving van wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te houden. Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en vandalisme.

Onze visie op het gebied van veiligheid:

  • PvdA-GroenLinks wil dat de politie er is voor de bescherming en veiligheid van alle burgers en wil daarom dat de wijkagent en BOA zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners.
  • PvdA-GroenLinks wil dat het veiligheidsbeleid dicht bij huis wordt ontwikkeld door wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen, gericht op de actuele problematiek in de betreffende wijken en oorzaken van (gevoelens van) onveiligheid.
  • PvdA-GroenLinks wil een actief beleid voor het verantwoord gebruik van alcohol en softdrugs en specifiek aandacht voor misbruikpreventie onder jongeren.
  • PvdA-GroenLinks wil dat ouders meer aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen en financieel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt.

Wijkbeheer

PvdA-GroenLinks wil een veilige en nette woonomgeving voor ons allemaal. Dat is o.a. te realiseren door het verder ontwikkelen van het huidige wijkbeheer. De wijk-overleggen zijn de ogen en de oren van de wijk en de kiem van het beleid ligt dan ook in de wijk. Daar komen de problemen en wensen van de wijkbewoners naar voren en daar is zicht op mogelijke oplossingen en kansen. Vanuit de wijk kunnen de te nemen maatregelen dan worden ‘opgeschaald’ naar de gemeentelijke organisatie om daar te worden vertaald in gemeentelijk beleid.

  • PvdA-GroenLinks wil dat het gemeentebestuur de wijk-overleggen zo vroeg mogelijk informeert én raadpleegt over beleidsvoornemens die de wijkbelangen raken en zorgen voor goede afspraken van wijkbeheer met de betrokken woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties.
  • PvdA-GroenLinks wil hernieuwde en structurele aandacht voor het project ‘Son en Breugel schoon’, in nauwe samenwerking met wijkbeheer, wijkteams, scholen, buurtbewoners, verenigingen en horeca.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*