Verkeer & Vliegveld

Verkeer

Son en Breugel wordt overvlogen door meer en meer vliegtuigen door de groei van Eindhoven Airport en ook het autoverkeer in de regio blijft groeien. Uitstoot van (ultra)fijnstof en CO2 is schadelijk voor de gezondheid en voor het klimaat. PvdA-GroenLinks vindt dat het anders moet.

Vooralsnog hebben we de plannen voor een Oost/West verbinding tussen Ekkersrijt en de N279 als onderdeel van de ruit om Eindhoven kunnen tegenhouden, maar daarmee zijn we er nog niet!

PvdA-GroenLinks wil dat we als regio én als gemeente voorop blijven lopen op het gebied van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Denk daarbij aan meer aandacht en ruimte voor fietsers en e-bikes, maximaal faciliteren van e-mobility (elektrisch vervoer), investeringen in beter en schoner openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen om verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook zien we nog ruimte voor verbetering van het verkeer ín Son en Breugel.

  • PvdA-GroenLinks wil samen met omwonenden van drukke wegen tot concrete maatregelen komen om de drukte en het lawaai op dergelijke wegen verder tegen te gaan en de veiligheid te vergroten. Daarbij moeten de belangen van de voetgangers, fietsers en bewoners nadrukkelijk voorop staan.
  • PvdA-GroenLinks wil de inwoners van ons dorp motiveren om vaker met de fiets te gaan. Dat willen wij bereiken door ons dorp zo in te richten dat niet de auto maar de fiets het meest logische vervoersmiddel wordt, bijvoorbeeld door de aanleg van rode fietspaden waar de fiets altijd voorrang heeft op de auto en uitbreiding van het aantal fietsenrekken op drukke plekken in het centrum van Son en Breugel.

Vliegveld

We blijven ons uitspreken tegen een ongebreidelde groei van Eindhoven Airport. Er zijn voldoende alternatieven voor de toename van het aantal vluchtbewegingen, bijvoorbeeld door te kiezen voor grotere, schonere en stillere vliegtuigen, waarmee meer passagiers vervoerd kunnen worden met minder overlast en uitstoot.

PvdA-GroenLinks stelt daarom strikte voorwaarden aan eventuele groei van Eindhoven Airport na afloop van de huidige afspraken in 2020:

  • Er dient sprake te zijn van een netto afname van geluidshinder voor omwonenden
  • Er dient sprake te zijn van een netto afname van uitstoot van fijnstof en CO2
  • Nachtvluchten moeten verder beperkt worden; géén geplande landingen meer na 23:00 uur ’s avonds en géén geplande starts voor 7:00 uur en in het weekend niet voor 8:00 uur
  • Het leefbaarheidsfonds waaruit maatregelen gefinancierd worden om overlast te beperken dient verder uitgebreid te worden en gefinancierd te worden door de aandeelhouders met het jaarlijkse dividend van Eindhoven Airport
  • Om autoverkeer te beperken dient er een eigen treinstation te komen voor Eindhoven Airport

0 Comments on “Verkeer & Vliegveld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*