Meteen naar de inhoud

…….. waar je goed en betaalbaar kunt wonen!

Je wilt graag thuis zijn in een dorp waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Waar je als jongvolwassene geen jaren hoeft te wachten om ‘op je eigen’ te kunnen gaan wonen. Waar je als oudere zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, omringd door zorg-op-maat. Waar je je kinderen een fijn thuis kunt geven.

PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel goed en betaalbaar kunt wonen. Daarvoor willen we het volgende realiseren.

  • De gemeente pakt het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen aan met een ambitieus bouwprogramma. Dat vraagt regionaal overleg, aanpassing van bestemmings- plannen, verplaatsing van voorzieningen, aankoop van gronden, afspraken maken met woning- bouwcorporaties en projectontwikkelaars en zo snel mogelijk beginnen met bouwen. De te realiseren koopwoningen stellen huurders in staat door te stromen naar koopwoningen. Door daarnaast ruimte te scheppen voor de bouw van huur- en koopwoningen in het middensegment voorkomt de gemeente eveneens dat inwoners blijven wonen in woningen, die eigenlijk bedoeld zijn voor mensen met een lager inkomen of in een andere levensfase.
  • Bij het toewijzen of verkopen van nieuwbouwwoningen krijgen inwoners van Son en Breugel, die binnen de gemeente een andere woning achterlaten, een voorkeurspositie. Ook dat bevordert doorstroming.
  • Binnen de totale woningproductie wordt het aandeel sociale huurwoningen en koopwoningen met een koopprijs beneden de grens voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie (nu € 325.000) verhoogd van 50 naar 60 procent.
  • De gemeente voorziet in haar woningbouwprogramma in de maatschappelijke behoefte aan kleiner wonen (bijvoorbeeld tiny houses, kleine appartementen/studio’s, patiobungalows) en gezamenlijk wonen (bijvoorbeeld combinaties van wonen en zorg/begeleiding, meergeneratie- woningen, mantelzorgwoningen, wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen, hofjesbouw). Daarnaast wordt actief gestimuleerd dat grote bestaande woningen worden omgezet in duowoningen met bijvoorbeeld senioren op de begane grond en jonge starters op de verdiepingen.
  • Woningbouw vindt bij voorkeur plaats in de bebouwde kom en niet in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom wordt snel ruimte voor woningbouw gemaakt. Dat gebeurt door percelen op te splitsen en door sport- en andere voorzieningen, die zich daarvoor lenen, te verplaatsen naar de rand van de bebouwde kom, het buitengebied of andere locaties waar woningen niet of minder goed passen. Pas nadat is vastgesteld dat binnen de bebouwde kom niet meer gebouwd kan worden, kan worden gekeken naar vrijkomende landbouwgronden in het buitengebied. Daarnaast kunnen door particulieren woningen in het buitengebied worden ontwikkeld als daaruit de sloop van leegkomende agrarische bebouwing wordt bekostigd. Voorwaarde is dan wel dat de kwaliteit van het landschap daardoor wordt verbeterd en deze projecten de gemeente per saldo niets kosten.
  • Het is ondenkbaar dat de woningnood binnen de gemeente kan worden opgelost zonder hoogbouw op dorpse schaal. Aan de randen van de bebouwde kom kunnen heel goed appartementengebouwen worden gerealiseerd, die uitzicht bieden op de groene omgeving. Zo neemt nieuwbouw minder plaats in en kan het groen in woonwijken behouden blijven. Bovendien is wonen in dergelijke appartementengebouwen erg in trek. De gemeente zal hierop inspelen.
  • De gemeente voert een regeling in die kopers van (nieuwbouw-)woningen verplicht om deze voor een periode van tenminste vijf jaar zelf te gaan bewonen. Dat voorkomt dat woningen een beleggingsobject worden en tegen (te) hoge huren op de markt worden gebracht.
  • De herbestemming van het vrijkomende Vestzaktheater wordt bezien in het kader van een bredere verkenning van mogelijke woningbouwlocaties in het centrum van Son. Uitgangspunt is dat het karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Voorafgaand aan de ontwikkeling van plannen wordt overleg gevoerd met de omwonenden. De voorkeur gaat voor deze locatie uit naar het realiseren van woningen voor starters en ouderen.