Bestuur & Financiën

Bestuur

Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar de gemeenten. Door deze overdracht van taken (de zogenaamde decentralisaties of transities) krijgt de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden. Naast het overhevelen van de taken worden ook de budgetten bij de gemeenten ondergebracht, echter niet zonder een forse bezuiniging.

PvdA-GroenLinks is in verband met al deze decentralisaties groot voorstander van verdergaande samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo. Samenwerking is voor ons echter niet een doel op zich, maar een middel om al die nieuwe taken die op onze gemeente afkomen het hoofd te kunnen blijven bieden en daarmee als gemeente Son en Breugel zelfstandig te kunnen blijven. Deze samenwerking die per 1 januari 2014 is ondergebracht in de Dienst Dommelvallei heeft een viertal doelstellingen, te weten verbetering van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid, vermindering van kosten en goed werkgeverschap. PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel toekomstbestendig is en zal er op toezien dat deze doelstellingen ook gerealiseerd worden.

PvdA-GroenLinks geeft in de komende raadsperiode prioriteit aan het optimaliseren en uitbreiden van de huidige samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid van Son en Breugel.

PvdA-GroenLinks sluit haar ogen echter niet voor andere, verdergaande vormen van samenwerking binnen of buiten het huidige samenwerkingsverband Dommelvallei. Eerdergenoemde doelstellingen – het kunnen uitvoeren van nieuwe, gedecentraliseerde taken en het veiligstellen van de eigen identiteit en zelfstandigheid – blijven daarbij voor ons voorop staan. We kiezen ervoor om in de komende raadsperiode nader onderzoek te doen naar mogelijke andere vormen van samenwerking en willen de inwoners direct betrekken bij de besluitvorming over dit belangrijke onderwerp.

Financiën

De bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds, de economische crisis en de gevolgen hiervan voor veel mensen, dwingen ons in de komende raadsperiode tot scherpe keuzes, waarbij solidariteit overeind blijft staan.

PvdA-GroenLinks wil hierbij een aantal uitgangspunten centraal stellen:

  • PvdA-GroenLinks wil de rijksbezuinigingen niet afwentelen op de inwoners.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijft.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de meeste gemeentelijke diensten in 2018 zowel via het loket als ook via internet afgehandeld kunnen worden.
  • PvdA-GroenLinks wil de uitgaven verminderen door de samenwerking te verbreden en of te intensiveren, verantwoordelijkheden te delen met bewoners en bedrijven, maar ook door slimmer te werken.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeentelijke tarieven voor diensten en producten kostendekkend blijven/worden.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeentelijke belastingen alleen stijgen met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
  • PvdA-GroenLinks wil dat Rijksgeld voor armoedebestrijding ook daaraan zal worden besteed en nergens anders aan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*