Huisvesting

Wat betreft de nieuwbouw van woningen denken wij dat het de komende jaren beter is om even pas op de plaats te maken. Massief inbreiden (bouwen binnen de bestaande bebouwde omgeving) betekent dat ons dorp veel minder groen wordt, flink uitbreiden kan bijna niet zonder daar kostbare natuur voor op te offeren.

Sonniuspark is de nieuwe wijk van Son en Breugel. PvdA-GroenLinks wil dat dit een volwaardige wijk wordt, daarom is het belangrijk eerst Sonniuspark af te bouwen voor er nieuwe bouwplannen worden gemaakt.

Een schoolgebouw moet volgens PvdA-GroenLinks zo ontworpen zijn dat het de onderwijsbehoefte van onze kinderen optimaal ondersteunt. De combinatie van scholen die afzonderlijk te klein zijn ligt dan ook voor de hand. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en in die zin zou zij eisen kunnen stellen aan samenwerkingsverbanden tussen de verschillende scholen om goede huisvesting efficiënt mogelijk te maken.

Bij het bouwen van scholen willen we rekening houden met mogelijke andere (toekomstige) functies van het gebouw, net zoals we moderne woonunits levensloopbestendig ontwerpen. Volgens PvdA-GroenLinks zijn schoolgebouwen bovendien prima te combineren met andere functies zoals wijkcentrum, huisartsenpost, dagopvang, BSO of bibliotheek dependance.  We hebben echter moeite met de plannen om een WoZoCo te combineren met een school.

  • PvdA-GroenLinks wil dat we op gepaste pekken in ons centrum levensloop bestendige woningen bouwen, woningen geschikt voor starters en ouderen. Als je jong bent wil je wonen op de plek waar het meeste te beleven valt, als je oud bent wil je dicht bij alle voorzieningen wonen.
  • PvdA-GroenLinks is van mening dat de centrumvisie geen papieren visie moet blijven, maar vertaald moet worden naar concrete maatregelen. Wij vinden het van groot belang uitvoering te geven aan het beleid om multifunctionele accommodaties te ontwikkelen in het centrum.
  • PvdA-GroenLinks wil onderwijsvoorzieningen in onze gemeente zo veel mogelijk combineren met andere wijkvoorzieningen. In nieuwbouwplannen moet hier rekening mee gehouden worden.
  • PvdA-GroenLinks wil spaarzaam inbreiden op plekken waar dat niet ten koste gaat van bestaand groen.
  • PvdA-GroenLinks wil niet uitbreiden ten koste van ons groene buitengebied.
  • PvdA-GroenLinks ondersteunt de plannen van het groenbeleid in onze gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*