Jeugd & Jongeren

Opgroeien en ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs volgen. Succesvolle jongeren voelen zich vaak ook betrokken bij de samenleving waarin ze opgroeien. Een intensief jeugd- en jongerenbeleid kan daartoe bijdragen. Een actief beleid met ruimte voor ontwikkeling kan de Sonse en Breugelse jeugd een goed perspectief geven voor de toekomst. Het bieden van ruimte voor creativiteit en ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren is heel belangrijk. De komende transitie van de jeugdzorg stelt de gemeente voor een grotere opgave, maar vormt tegelijk ook een kans om dit succesvoller aan te pakken. Er zal op allerlei gebieden nauw samengewerkt moeten worden tussen de verschillende betrokken partijen.

PvdA-GroenLinks’ visie:

  • PvdA-GroenLinks heeft zich sinds 2004 actief ingezet voor ‘Jongerenproof’ in de gemeente Son en Breugel. Wij willen jongeren actief betrekken bij het jongerenbeleid – zoals bijvoorbeeld via een jongerenraad – en wil hen daarmee een stem geven bij  besluitvorming over onderwerpen als huisvesting en sociaal en maatschappelijk welzijn. Niet voor en over de jongeren maar met de jongeren.
  • PvdA-GroenLinks wil de vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd-, sport- en jongerenwerk, waar nodig, laten ondersteunen door professionals. Hiermee willen we de vrijwilligers helpen hun taak op semiprofessionele wijze uit te voeren, we willen zorgen voor ondersteuning in het omgaan met problemen met kinderen en we willen de vrijwilligers helpen een signalerende functie uit te voeren.
  • PvdA-GroenLinks wil problemen met (hang)jongeren samen met de jongeren, ouders en omwonenden oplossen. We ondersteunen daarom het jeugd- en jongerenwerk actief in het zoeken naar oplossingen, praten, alternatieve activiteiten organiseren, ruimte bieden en grenzen stellen, afspraken maken, toezicht houden (jongerenwerkers, politie) en optreden bij misdragingen.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de huisvesting voor jongeren integraal wordt aangepakt. Actief en gericht, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke aanpassing OZB, versoepeling bestemmingsplannen, etc.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*