Veiligheid & Wijkbeheer

Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niemand ’s avond binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel.

Handhaving van wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te houden. Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en vandalisme.

Onze visie op het gebied van veiligheid:

 • PvdA-GroenLinks wil dat de politie er is voor de bescherming en veiligheid van alle burgers.
 • PvdA-GroenLinks wil dat het veiligheidsbeleid dicht bij huis wordt ontwikkeld door wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen, gebaseerd op leefbaarheid en burgerzin, gericht op de problematiek in de betreffende wijken.
 • PvdA-GroenLinks wil een actief beleid voor het verantwoord gebruik van alcohol en softdrugs en voortgang van/een vervolg op het project ‘Laat je niet flessen’ ter preventie van alcoholmisbruik onder jongeren.
 • PvdA-GroenLinks wil de wijkagent/Boa’s zichtbaar op straat en toegankelijk voor inwoners.
 • PvdA-GroenLinks wil dat er per wijk minstens twee buurtmentoren geworven en geschoold worden.
 • PvdA-GroenLinks wil dat ouders meer aangesproken moeten worden op het gedrag van hun kinderen en financieel verantwoordelijk gesteld moeten worden voor schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt.

Wijkbeheer

PvdA-GroenLinks wil een veilige en nette woonomgeving voor ons allemaal. Dat is o.a. te realiseren door het  verder ontwikkelen van het huidige wijkbeheer. De wijk-overleggen zijn de ogen en de oren van de wijk en de kiem van het beleid ligt dan ook in de wijk. Daar komen de problemen en wensen van de wijkbewoners naar voren en daar is zicht op mogelijke oplossingen en kansen. Vanuit de wijk kunnen de te nemen maatregelen dan worden ‘opgeschaald’ naar de gemeentelijke organisatie om daar te worden vertaald in gemeentelijk beleid.

 • PvdA-GroenLinks wil dat het gemeentebestuur de wijk-overleggen zo vroeg mogelijk informeert én raadpleegt over beleidsvoornemens die de wijkbelangen raken en zorgen voor goede afspraken van wijkbeheer met de betrokken woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties.
 • PvdA-GroenLinks wil hernieuwde en structurele aandacht voor het project ‘Son en Breugel schoon’, in nauwe samenwerking met wijkbeheer, wijkteams, scholen, buurtbewoners, verenigingen en horeca.

1 reactie op “Veiligheid & Wijkbeheer

 1. Beste Mensen,

  De bossage in de Hulstlaan is een STORENDE factor.
  De bomen zijn veel te hoog. Bij wind raken veel takken los, vliegen rond of tegen het raam van de huizen en liggen daarna her en der op het looppad of in de voortuinen.
  De rand van de bossage wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats.
  Daar liggen dus regelmatig stinkende drollen (sorry).
  Niet erg hygiënisch en een onprettig zicht.
  Ook de uitschietende eikels rijzen de pan uit, waardoor slecht uitzicht, het groeit helemaal dicht.
  Het geeft een rommelig, onveilig en isolerend beeld.
  Graag aandacht daarvoor, dus aanpakken !!!!!!!

  Met vriendelijke groet,
  G.Heystee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*