Voorzieningen & Welzijn

De Kracht van Son en Breugel

Actieve ouderen en jongeren uit Son en Breugel vormen een groep vrijwilligers die niet gemist kunnen worden in onze gemeente. Zonder hen zouden tal van activiteiten in het verenigingsleven niet plaats kunnen vinden. Zij zijn in alle facetten van ons dorpsleven vertegenwoordigd.

Wij zetten ons in voor de vrijwilligers en mantelzorgers van Son en Breugel en vinden het belangrijk dat er professionele ondersteuning geboden kan worden vanuit het steunpunt vrijwilligerswerk en mantelzorgers.

PvdA-GroenLinks hecht er veel waarde aan dat verschillende bevolkingsgroepen in Son en Breugel uitgaan van wat zij voor elkaar kunnen doen. Denk aan huiswerkbegeleiding, advies over wonen, budgetbeheer, sociale vaardigheden, computer ondersteuning, boodschappen doen, klussen uitvoeren door middel van uitwisseling en ruil.

Nederland vergrijst en individualiseert: Son en Breugel zelfs in verhevigde mate

Het CBS voorspelt een fikse groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. De toename van het aantal alleenstaanden is voor een deel toe te schrijven aan de vergrijzing en individualisering. Vanaf 2011 zorgen de babyboomers van direct na de Tweede Wereldoorlog dat de groep 65-plussers snel groter wordt. Ouderen blijven vaker dan jongeren alleen achter doordat hun partner overlijdt of naar een zorginstelling gaat. In 2050 zal 44 procent van de huishoudens uit één persoon bestaan. Nu is dat nog ruim een derde. Wij zullen ons daar dus op moeten voorbereiden.

  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente de regie van zorg en hulp voor ouderen naar zich toetrekt en samen met (vrijwilligers)organisaties en instanties mensen de mogelijkheid biedt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
  • PvdA-GroenLinks wil dat ouderen zich hier thuis blijven voelen. Hierbij past een inrichting met het oog op ouderen, een prettige Groene Ruimte, voorrang bij parkeren. In heel veel gevallen hebben zij hun bijdrage al geleverd aan de opbouw van onze lokale samenleving, maar zij kunnen dat nog steeds. Schrijf ouderen niet af maar schrijf ze aan!
  • PvdA-GroenLinks wil jonge mensen als inwoners behouden of aantrekken en ervoor zorgen dat ze bewust voor Son en Breugel kiezen als woonplaats.

Sport, beweging

Sport is belangrijk, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Gelukkig kent Son en Breugel een hoog percentage mensen dat aan sporten deelneemt. Sporten kan vanzelfsprekend in teamverband of individueel, in verenigingen of ongeorganiseerd, binnen of buiten. Al deze vormen van beweging moeten door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden en we hechten daarom heel veel waarde aan een goed accommodatiebeleid.

  • PvdA-GroenLinks wil sport toegankelijk houden voor alle inwoners van Son en Breugel.
  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen en achterstanden in onderhoud dienen te worden weggewerkt
  • PvdA-GroenLinks wil een gevarieerd aanbod voor sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren.
  • PvdA-GroenLinks wil stimuleren dat er een groter aangepast sportaanbod komt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
  • PvdA-GroenLinks wil gebruik blijven maken van de combinatiefunctionaris, om een verbinding te leggen tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*