Vertrek wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen

De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van het besluit van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen om zijn ontslag aan te bieden.

Sinds 2016 heeft Tom van den Nieuwenhuijzen zich met veel passie ingezet voor Son en Breugel. Door zijn bestuurlijke stijl en kwaliteit wist hij een breed draagvlak te creëren binnen en buiten de gemeenteraad van Son en Breugel. Wij kijken met voldoening terug op de resultaten die we samen met Tom hebben kunnen realiseren en willen hem hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet voor ons dorp.

Met het vertrek van Tom raken we een bevlogen bestuurder en boegbeeld voor duurzaamheid kwijt. Wij betreuren zijn vertrek dan ook bijzonder, maar respecteren zijn beslissing vanwege de daaraan ten grondslag liggende motivatie. Wij wensen hem toe dat zijn drijfveren en ambities in een andere context beter tot hun recht kunnen komen.

De fractie zal zich de komende dagen beraden op de ontstane situatie en op zoek gaan naar kandidaten voor de opvolging van Tom van den Nieuwenhuijzen als wethouder. Daarbij staat voor de fractie voorop dat kandidaten bereid moeten zijn en over de kwaliteiten moeten beschikken om de komende jaren daadkrachtig en vasthoudend bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen die de huidige coalitie zich heeft gesteld. Ook moeten kandidaten in staat zijn om daarvoor binnen en buiten de gemeenteraad een breed draagvlak te verwerven.

Verklaring Tom van den Nieuwenhuijzen:

Zoals u weet zijn er twee zaken die mij drijven in het leven. Het werken aan een duurzamere wereld, om onze planeet beter terug te geven aan de volgende generaties dan dat wij hem aantroffen,  en het strijden tegen de “doe maar normaal” cultuur die zoveel mensen weerhoudt van het laten zien van hun ware talenten en identiteit. Ik zoek altijd een platform waar ik de meeste impact kan hebben op deze drijfveren. Het persoonlijke ontwikkeltraject dat ik de afgelopen periode heb doorlopen heeft mij extra bewust gemaakt van het feit dat ik trouw moet blijven aan mezelf en mijn drijfveren.
 
Gezien mijn twee hierboven genoemde drijfveren en mijn genoemde ontwikkeltraject kom ik tot de conclusie dat het wethouderschap van Son en Breugel mij niet meer past. Met pijn in mijn hart, maar met opgeheven hoofd bied ik u dan ook met dit schrijven mijn ontslag aan.
 
Ik wens Son en Breugel een prachtige toekomst toe.