Vestzaktheater: klucht of drama

PvdA-Groenlinks heeft zich steeds afgevraagd waarom er zo’n scherpe toon is gezet ten aanzien van het Vestzak theater door Wethouder Frenken?

Terwijl de partij van de wethouder altijd voor de verenigingen leek op te komen, bij de discussie om de Bongerd zelfs met een emotionele toonzetting. Het einde van het Son en Breugelse verenigingsleven leek nabij. Of was dat alleen omdat dat even goed uitkwam? Of gold dit alleen de (binnen)sporten?

Extra geld voor de ijsbaan? Geen probleem. Extra geld voor de Niet-professionele-organisaties (lees verenigingen)? Geen punt. Wel een giga rood oor van bijna 100.000 euro onthullen aan de A50 en dan geen oor hebben voor de problemen van het Vestzaktheater? Wij krijgen hier rooie oortjes van! Waarom het bestuur van een gewaardeerde instelling een dreigbrief schrijven terwijl de situatie al jaren bekend was? Ieder jaar krijgt de gemeente een financieel overzicht van alle verenigingen die subsidie krijgen en dus zeker van het Vestzaktheater.

Natuurlijk willen wij allemaal onze verenigingen maximaal ondersteunen, ook gunt iedereen onze gemeente een ijsbaan,  zoals PvdA-Groenlinks ook de inwoners van onze gemeente een theater gunnen. De extra energiekosten van de ijsbaan waren geen probleem, waarom die van het Vestzak  ineens wel?

Een gemeente met 17.000 inwoners moet toch een theater willen en kunnen behouden? Zeker een instelling als het Vestzak dat volgens onderzoek in 2009 in een behoefte voorziet, met een goede bezetting en waar vele vrijwilligers werkzaam zijn. Waar vele inwoners uit dit dorp  hebben  geleerd muziek te maken en te brengen. Een theater waar honderden uitvoeringen zijn opgevoerd (ook met Son en Breugels talent) voor duizenden bezoekers tegen relatief geringe kosten voor de gemeenschap. Duizenden euro’s besteden aan extern onderzoek op zoek naar een vraag waarvan het antwoord al lang bekend was. Als je gedurende jaren het tekort niet aanvult zijn de gevolgen ook al jaren te voorzien: op een gegeven moment is de pot leeg, dan wordt het reeds bekende probleem ineens acuut.  Een Visie is hierbij echter ver te zoeken.

Het Vestzaktheater heeft men laten zitten zonder een centrumvisie. Wel scoren met het schrappen van de investeringen in een onderkomen voor bibliotheek en theater,  wel willen scoren  met eenmalige cadeautjes maar geen visie willen en/of kunnen uitvoeren.

Is dat een “Dorpsvisie” of  is er over nagedacht, of  is het roepen met het oog op de verkiezingen wel genoeg? Wordt “Cultuur te duur!” de nieuwe slogan?