Volop discussie over locatie MFA

Maandag aanstaande wordt in de commissie grondgebiedzaken (GZ) vergaderd over ondermeer de MFA. Verschillende opties komen langs, ieder met voor- en nadelen. Eén van de vragen die aan de orde zal komen, is of we als gemeenschap extra willen betalen voor een MFA in het kerkgebouw.Het bisdom heeft aangegeven nadrukkelijk voorstander te zijn van het slopen van het kerkgebouw. Toch geeft het bisdom aan onder voorwaarden te willen meewerken aan een nieuwe bestemming voor het gebouw. Het bisdom heeft besloten dat de kerk hoe dan ook ‘aan de Eredienst wordt onttrokken’ (er zullen geen kerkdiensten meer worden verzorgd in het gebouw) en ook stelt men financiële eisen aan eventueel hergebruik.

Daarnaast is uit onderzoek duidelijk geworden dat zowel de bouw als ook de exploitatie van het kerkgebouw (nog afgezien van de kosten om het kerkgebouw over te nemen van het bisdom) veel duurder uitvallen dan nieuwbouw. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de kerk eigenlijk te groot is voor de functies die wij in een #MFA willen onderbrengen en bovendien is het gebouw moeilijk energiezuiniger te maken.

De fractie van PvdA-GroenLinks vergadert deze week over het voorstel van het college. U kunt uw inbreng voor onze fractie hieronder kwijt of u kunt ons mailen (info@pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl)