Vragen over betaling PGB-gelden

Geacht college,

Uit de kranten valt te vernemen dat er veel probleem zijn ontstaan bij de uitbetaling van de PGB-gelden door de SVB.
Hierdoor kan de hulpverlening aan die mensen die dit nodig hebben en die in een afhankelijke positie verkeren in gevaar komen. Ook de financiƫle positie van hulpverlenende instanties die de betaling niet meer van de hulpbehoevende krijgen maar van de SVB zouden moeten krijgen, kan hierdoor gevaar lopen.
Zowel de hulpbehoevenden als de hulpverleners hebben voor zover ons bekend geen invloed gehad op het proces wat tot deze achterstanden heeft geleid.

PvdAGroenlinks heeft nu de volgende vragen:
Is het college/CMD op de hoogte van schrijnende geval naar aanleiding van deze achterstand in de PGB-betalingen?
Is het college bereid in die gevallen waar dit tot serieuze problemen leidt de betaling voor te schieten voor de SVB?
Is het niet noodzakelijk om een aankondiging van deze strekking in b.v. het Forum te plaatsen?