Website www.Stuitderuit.nl gelanceerd !!!

Op 15 januari is in het verenigingsgebouw van het IVN in Son en Breugel de website www.stuitderuit.nl van het platform Noordoost Corridor officieel gelanceerd. Naast veel belangstellenden waren ook verschillende lokale nieuwsmedia hierbij aanwezig.  Ook vond er een interview met Arjen van Halem van het platform plaats op Omroep Brabant.

Deze website geeft veel informatie over het hele besluitvormingsproces rond deze snelweg. Het zal u duidelijk zijn dat deze site een dynamische zal zijn. Het besluitvormingsproces is nog niet voltooid. Als PvdA-GroenLinks hopen wij dat van uitstel afstel komt. Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd in het voordeel van de tegenstanders is omdat steeds meer duidelijk zal worden dat het proces tot dusverre niet objectief is doorlopen.

PvdA-GroenLinks is voor een goed en transparant proces. Het kan hier niet gaan om prestige of om politieke geldingsdrang maar om de kwaliteit van het besluit. In dit proces moeten alle argumenten juist worden doorlopen, waarbij het niet zo kan zijn dat de leefomgeving van mens, dier en plant niet op juiste waarde wordt geschat. Overigens is ook het economische voordeel nog aan twijfel onderhevig volgens een aantal onderzoeksbureaus.

De site is een zeer informatieve site waar (bijna) alle argumenten aan bod komen, van zowel voor- als tegenstanders. Ook voor die mensen die hierover een scriptie of spreekbeurt willen houden, ofwel gewoon als willen weten met betrekking tot de Noordoost Corridor kunnen op www.stuitderuit.nl prima terecht.

Wij nodigen u graag uit de site te bezoeken en het proces te blijven volgen. De race is nog niet gelopen en wij zullen attent moeten blijven. Het kan toch niet zo zijn dat straks nog meer Essent gelden in deze heilloze weg worden gestopt. Deze gelden zijn van alle Brabanders en dat geld kan veel beter worden gebruikt bijvoorbeeld voor echte duurzame ondersteuning van het bedrijfsleven, voor beter onderwijs, voor die mensen die door de crisis echt in de knel komen. Zeker in deze tijd, waar iedereen de broekriem moet aanhalen en de aardgasbaten teruglopen.  Je kan het maar een keer uitgeven en voor hetzelfde geld kan je het besteden aan iets waar iedereen wat aan heeft.

v.l.n.r. Janneke Busko, Marjet van Dam en Frans Zaal.
v.l.n.r. Janneke Busko, Marjet van Dam en Frans Zaal, nrs 3, 12 en 2 van lijst 5 bij de lancering in het IVN gebouw.