Woonwagenbeleid Son en Breugel discriminerend

Naar aanleiding van een recente uitzending van KRO Brandpunt en een uitspraak van het college voor de Rechten van de Mens, beide in december 2014, zijn er bij de gemeenteraadsfractie van PvdA-GroenLinks Son en Breugel twijfels ontstaan over de legitimiteit en wenselijkheid van het woonwagenbeleid dat in december 2013 met algemene stemmen is goedgekeurd in de gemeenteraad van Son en Breugel.

Het huidige beleid van december 2013 komt in de praktijk neer op uitsterfbeleid:

“uw gemeenteraad wordt voorgesteld […] te besluiten om vrijkomende woonwagenstandplaatsen niet meer in stand te houden, waardoor het aantal woonwagenstandplaatsen in Son en Breugel zal afnemen (‘natuurlijk krimpscenario’)”

Naar aanleiding van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in december 2014 ten aanzien van het woonwagenbeleid in de gemeente Oss komen wij tot de conclusie dat het beleid van de gemeente Son en Breugel eveneens discriminerend is. Wij hebben het college van B&W gevraagd de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens te bestuderen en verzoeken het college met aangepast beleid te komen, waarin woonwagenstandplaatsen beschikbaar blijven voor nieuwe generaties woonwagenbewoners.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in december 2014 een uitspraak gedaan tegenover de gemeente Oss, waarin zij concludeert dat het gevoerde uitsterfbeleid van die gemeente discriminerend is:

“Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Oss discrimineert woonwagenbewoners door beleid te voeren waardoor woonwagenbewoning op den duur verdwijnt.”

KRO Brandpunt 7 december 2014
In een rapportage van Brandpunt wordt onder andere de situatie rondom woonwagenkampen in Oss en Best besproken. In de rapportage wordt ondermeer gerefereerd aan een uitspraak van de Europese commissie van de rechten van de mens, waarin het Nederlandse beleid discriminerend genoemd wordt.
 
Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie – oktober 2013
De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) adviseert dat er voldoende standplaatsen moeten worden aangeboden om de levensstijl van Roma en woonwagenbewoners in stand te kunnen houden.

 

1 Comment on “Woonwagenbeleid Son en Breugel discriminerend