Meteen naar de inhoud

PvdA huldigt Annie Lodewijkx-van Lienden (90) in Son en Breugel

Een delegatie van de PvdA heeft zondagmorgen 13 februari een verrassingsbezoek gebracht aan de 90-jarige Annie Lodewijkx-van Lienden in Son en Breugel om haar te huldigen vanwege haar 75-jarige lidmaatschap van de partij. Oud-PvdA-minister en voormalig inwoner van Son en Breugel Jeroen Dijsselbloem overhandigde haar despeciale partijspeld voor personen die 75 jaar lid zijn.

Daarna ontving de aangenaam verraste Annie Lodewijkx felicitaties en natuurlijk een bos rode rozen van Joris van Dam, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel en nu ook lijsttrekker voor deze partijcombinatie bij de gemeenteraads-verkiezingen. Felicitaties waren er ook van haar vriendin en partij- en plaatsgenote Jan Achttienribbe-Buijs, oud-lid van de Tweede Kamer, die ’toevallig’ op koffievisite was.

Uit overtuiging
Annie van Lienden werd in 1946 op 16-jarige leeftijd lid van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en daarmee automatisch ook lid van de in februari van dat jaar opgerichte Partij van de Arbeid. Zij deed dat uit volle overtuiging en geïnspireerd door haar vader Kees van Lienden, die in hetzelfde jaar voor de PvdA (en eerder haar voorganger SDAP) lid was van de gemeenteraad van Eindhoven (sinds 1931) en van de Tweede Kamer (sinds 1937). Hij bleef gemeenteraadslid en kamerlid tot in de herfst van 1962 en was daarna nog bijna acht jaar gedeputeerde in het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. Ook was hij een bekend vakbondsbestuurder. Actief zijn voor de SDAP was in de jaren dertig in Eindhoven nog niet algemeen geaccepteerd. De stoep voor het huis van de familie Van Lienden werd in 1935 bij de gemeenteraadsverkiezingen nog beklad met de leus ‘Liever dood dan rood’.

Gemeenteraad
Het inspirerende voorbeeld van haar vader volgend werd Annie in 1974 lid van de gemeenteraad in Son en Breugel. Als PvdA-lid trad ze toe tot de fractie van het PAK, het Progressief Akkoord, een lokale lijstverbinding van PPR, PSP en PvdA. Het was voor het eerst dat de linkse partijen indertijd twee zetels in de gemeenteraad van Son en Breugel behaalden. Dat was een novum in het toen nog overwegend katholieke en sterk door de KVP gedomineerde dorp. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1978 behaalde de PvdA op eigen kracht twee zetels in de raad van Son en Breugel. Annie werd herkozen en bleef tot in 1982 lid van de raad. Daarna werd ze nog gevraagd voor een verkiesbare plaats op de PvdA-lijst voor de provinciale statenverkiezingen. Daar zag ze van af. Het was, wat haar betreft, mooi geweest.

Sociale inslag
Als lokale politica stond Annie Lodewijkx-van Lienden bekend om haar sociale inslag, iets waar ze ook buiten de politiek en in haar gezin door werd gekenmerkt. Die sociale inslag was tevens bepalend voor haar relatie met de PvdA. Als die in haar ogen afweek van de sociale koers, dan was ze teleurgesteld. Maar ze bleef de partij wel trouw. Joris van Dam bedankte haar daarvoor en benadrukte dat PvdA-GroenLinks zich bij de verkiezingen geheel in haar lijn inzet voor een ‘sociaal en groen’ Son en Breugel. ‘Wij zijn er trots op dat we in uw voetsporen mogen treden.’